Bal 18 2023

Muzikos teorijos skyrius.

#skiriamaŠimkinėsšimtmečiui

Ne tik.

Šiemet sukanka 60 metų, kai „Šimkinėje” buvo įkurtas muzikos teorijos skyrius.

Tai jos, šio skyriaus absolventės („jie“ rečiau, nes jų buvo tiesiog vienetai), dabar „kankina” mokinius visais solfedžiais, teorijomis, harmonijomis ir dar kitais tik joms vienoms žinomais būdais 🙂.

Daug šiandien žymių teoretikų baigė šį skyrių. Bet man (nepykit, kolegos) brangiausias ir mieliausias manasis kursas.

Spalvotoje diplomų teikimo proga atelje (!) – bet kur gi nenusifotografuosi, tai buvo era dar prieš mobiliuosius telefonus – darytoje nuotraukoje nėra Tanios. Ji išvyko studijuoti į Kijevo konservatoriją, kurį laiką bendravom, dabar ryšiai nutrūko.

Liuba – nesirinko teoretiko kelio, bet liko „šimkiuke” iki sielos gelmių.

Dvi Vidos – viena Kanadoje, kita, LMTA baigusi administracinę karjerą, tebekankina studentus.

Danguolė ir Violeta nepraranda vilties išlavinti mokinių klausas (ir galvas) Klaipėdos J. Karoso ir Gargždų muzikos mokyklose. Ir joms puikiai sekasi: jau beveik 20 metų mūsų organizuojamose Žemaitijos regiono vaikų muzikos ir meno mokyklų mokinių muzikologijos olimpiadose jų mokiniai nuolat laimi prizines vietas, dalis jų toliau mokytis pasirenka pas mus.

O Paskutinio skambučio nuotraukoje – su mylimomis dėstytojomis:

Zita Žvirblytė, tuomet nuo mūsų daug amžiumi nesiskyrusi, lietuvių muzikos mokiusi;

šviesios atminties Natalija Žiemelienė, kurios namuose baigdavosi visi egzaminų aptarimai;

Stefa Rimkevičiūtė dėstė solfedžio. Nepykit, Stefute, turėjot pravardę – „Lakštute“ vadinom.

Ir po 10 metų prie ąžuolo.

To, kuris gyvena 200 metų. Quercus rubra Lot.

Ąžuolas raudonasis.

Mums 100! O mums dar ir 60! Dalinkis savo kurso nuotraukomis, prisiminimais. Švęsk!

Laima Sugintienė

XXXI laida

1975–1979

Grįžti į naujienų sąrašą