Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos nuostatai