Stasio Šimkaus konservatorija, siekdama užtikrinti darbuotojų psichologinį saugumą žemiau pateikia kontaktus, kuriais darbuotojai galimai patyrę ar stebėję psichologinio smurto ar mobingo atvejį apie tai gali pranešti:

  1. Raštu (S. Šimkaus g. 15, LT-92126 Klaipėda)
  2. Elektroniniu paštu   odeta.ciapiene@klssk.lt

Konfidencialumas garantuojamas.

Galimai patirtus arba pastebėtus psichologinio smurto ar mobingo atvejus nagrinėja konservatorijos direktoriaus įsakymu sudaryta ir patvirtinta Etikos ir galimų psichologinio smurto bei mobingo darbe atvejų nagrinėjimo komisija, kurią sudaro:

Odeta Čiapienė, komisijos pirmininkė, psichologė;
Rasa Oberhaus, komisijos narė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;
Zenonas Šimkus, komisijos narys, trimito mokytojas metodininkas;
Žydra Šmitienė, komisijos narė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;
Artūras Vyšniauskas, komisijos narys, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir
ūkiui.

Psichologinis saugumas. Tyrimas 2024
  Psichologinio saugumo užtikrinimo tvarka 
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas
 Apklausos. Mobingas darbe ir jo prevencija rezultatai 
 SADM vienalapis nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų
Įstaigų sąrašas teikiančių pagalbą nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatatorijos psichosocialinių veiksnių vertinimas 2023
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokinių adaptacija mokykloje