Metodinė taryba: 

Metodinės tarybos pirmininkė – mokytoja metodininkė Živilė Čapienė, bendrojo fortepijono metodinės grupės pirmininkė

Nariai: 

Asta Anduleit, vyr mokytoja, bendrajį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja,

Edita Ambrozaitienė, mokytoja metodininkė, muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja,

Virginija Ruzgienė (mokytoja ekspertė, specialiojo fortepijono metodinės grupės pirmininkė),

Giedrė Zeicaitė (mokytoja ekspertė, dainavimo ir choro dirigavimo metodinės grupės pirmininkė),

Egidijus Miknius (mokytojas, pučiamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkas),

Marina Logutenkova (mokytoja metodininkė, liaudies instrumentų metodinės grupės pirmininkė),

Livija Trakumienė (mokytoja metodininkė, populiariosios muzikos metodinės grupės pirmininkė),

Olga Lebedeva (mokytoja, bendrosios muzikos teorijos metodinės grupės pirmininkė),

Auksė Kaziukaitienė (mokytoja, styginių metodinės grupės pirmininkė),

Žydra Šmitienė (mokytoja metodininkė, bendrojo ugdymo metodinės grupės pirmininkė).


Darbo taryba:

Laima Sugintienė, pirmininkė;

Regina Baronienė;

Ilona Benetienė;

Zenonas Šimkus;

Rasa Oberhaus.


 Etikos ir galimų psichologinio smurto bei mobingo darbe atvejų nagrinėjimo komisija:

Odeta Čiapienė, komisijos pirmininkė, psichologė;
Gitana Motiejaitė, komisijos narė, etikos mokytoja;
Rasa Oberhaus, komisijos narė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;
Zenonas Šimkus, komisijos narys, trimito mokytojas metodininkas;
Žydra Šmitienė, komisijos narė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;
Artūras Vyšniauskas, komisijos narys, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir
ūkiui.


Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija:

Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos direktorė (komisijos pirmininkė);

Ilona Benetienė, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos fortepijono vyresnioji mokytoja (komisijos narė);

Elena Jasienė, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos matematikos mokytoja metodininkė (komisijos narė);

Jūratė Liutkienė, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos fortepijono mokytoja ekspertė (komisijos narė);

Laima Sugintienė, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos muzikos teorijos dalykų mokytoja ekspertė (komisijos narė);

Egidijus Šteimantas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Mokyklų veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas (komisijos narys);

Jolanta Vyšniauskienė, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos choro dirigavimo mokytoja ekspertė (komisijos narė).


Vaiko gerovės komisija:

Eglė Kaučikienė – socialinė pedagogė (komisijos pirmininkė);

Edita Ambrozaitienė – muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja (komisijos narė);

Asta Anduleit – bendrąjį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja (komisijos narė);

Jolanta Baipšienė – IIb klasės vadovė (komisijos narė);

Regina Baronienė – IIa klasės vadovė (komisijos narė);

Odeta Čiapienė – psichologė (komisijos narė);

Gitana Motiejaitė – IIIb klasės vadovė (komisijos narė);

Rasa Oberhaus – IV klasės vadovė (komisijos narė);

Audra Petkelienė – bendrabučio auklėtoja (komisijos narė);

Živilė Viliutė – I klasės vadovė (komisijos narė);

Jolanta Vyšniauskienė – IIIa klasės vadovė (komisijos narė).