2021-2023 Brandos egzaminų, PUPP rezultatų analizė.
2019-2023 mokslo metų pažangumo analizė.