Eglė Kaučikienė

Socialinė pedagogė

Mob. 8 659 75 933

El. paštas: egle.kaucikiene@klssk.lt


Darbo laikas:

Kontaktinės (konsultacinės) valandos

Pirmadienis, trečiadienis 8:30 – 15:00 val. 

Antradienis, ketvirtadienis, penktdienis 8:30 – 15:00 val.

Pietūs 12:30 – 13:00 val.

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis, trečiadienis 15:00 – 16:30 val.

Antradienis, ketvirtadienis, penktdienis 15:00 – 16:00 val.


Socialinio pedagogo veiklos tikslas – mokinio socialinė gerovė, saugumo užtikrinimas, integracija mokyklos bendruomenėje, įvertinti ir padėti spręsti problemas susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais, padėti vaikui ugdyti socialinius gebėjimus, vykdyti neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, padėti pažinti asmenybės dorines savybes ir jas ugdyti.

Socialinio pedagogo veiklos principai: lygios galimybės, visuotinumas, kompleksiškumas, veiksmingumas, individualumas, konfidencialumas.

Socialinio pedagogo pagrindinės veiklos kryptys:KONTAKTAI KREIPTIS PAGALBOS MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS.