Viešųjų pirkimų planas 2024 m.
 MVPŽ 2022 žodinės sutartys
 Viešųjų pirkimų planas 2023 m.
 MVP registracijos žurnalas 2022 m.
 Viešųjų pirkimų planas 2022 m.
 Viešųjų pirkimų planas 2021 m.
DIREKTORIAUS 2017.12.29 D. ĮSAKYMO nr. v-294 „DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO tvarkos aprašo PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
Viešųjų pirkimų planas 2020m. 
 Mažos vertės pirkimų registracijos žurnalas  
 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos viešųjų pirkimų planas 2019 .
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos viešųjų pirkimų planas 2018 .
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos pastato (unikalus Nr.2193-3001-2022) likutinių statybos darbų pirkimas .
Mažos vetės pirkimų organizavimo tvarkos aprašas .