MVPŽ 2022 žodinės sutartys
 Viešųjų pirkimų planas 2023 m.
 MVP registracijos žurnalas 2022 m.
 Viešųjų pirkimų planas 2022 m.
 Viešųjų pirkimų planas 2021 m.
DIREKTORIAUS 2017.12.29 D. ĮSAKYMO nr. v-294 „DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO tvarkos aprašo PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
Viešųjų pirkimų planas 2020m. 
 Mažos vertės pirkimų registracijos žurnalas  
 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos viešųjų pirkimų planas 2019 .
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos viešųjų pirkimų planas 2018 .
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos pastato (unikalus Nr.2193-3001-2022) likutinių statybos darbų pirkimas .
Mažos vetės pirkimų organizavimo tvarkos aprašas .