2022-2023 MOKSLO METŲ UGDYMO KARJERAI IR PROFESINIO ORIENTAVIMO VEIKLOS PLANAS

ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTO VĖŽAIČIŲ FILIALE.

#biologija

#ugdymaskarjerai

Dalinasi biologijos mokytojas Alvydas Šimkūnas.

Birželio 14 dieną keletas III klasės mokinių lankėsi Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro (LAMMC), Žemdirbystės instituto Vėžaičių filiale, Klaipėdos rajone.

Filialo mokslo darbuotojas dr. Gintaras Šiaudinis supažindino mokinius su LAMMC istorija, dabartine struktūra bei kai kuriais Vėžaičių filiale vykdomais tyrimais. Išvykos metu mokiniai susipažino su fitoremediacijos tyrimais: mokiniams buvo pristatytas lauko eksperimentas,  kur yra tiriama organinio substrato – nuotėkų dumblo įtaka augalų produktyvumui (2 nuotrauka), mokiniai taip pat apžiūrėjo sunkiuosius metalus akumuliuojančių augalų kolekciją.

Toliau buvo pristatyti įvairių energetinių augalų rūšių produktyvumo tyrimai, akcentuotas didelis šių augalų augimo greitis bei kitos biologinės savybės (1 nuotrauka).

Galiausiai mokiniams buvo parodyti mėlynžiedės liucernos selekciniai numeriai, iš kurių, vykdant atranką, numatoma sukurti veislę, tinkamą auginti vakarų Lietuvos regione. Buvo akcentuota ankštinių augalų reikšmė atmosferinio azoto fiksavimui simbiozėje su gumbelinėmis bakterijomis, tokiu būdu pagausinant dirvožemį azotu, kaip svarbiu mitybiniu elementu. 

Taip pat išvykos metu mokiniai įsisavino eksperimento metodikos detales: kaip sudaroma eksperimento schema, kokia kontrolinio varianto reikšmė lauko eksperimente (demonstraciniame fitoremediacijos tyrime, lyginat kontrolinį variantą, kur nenaudotas dumblas, su bandymo variantu jau vizualiai matoma nuotėkų dumblo įtaka pavėsinių kiečių biomasės prieaugiui, 2 nuotrauka). Mokiniams taip pat buvo paaiškinta kas yra apskaitinis laukelis, koks lauko pakraščio efektas augalų augimui ir kiti metodiniai klausimai.


KLAIPĖDOS UNIVERSITETO MEDICINOS TECHNOLOGIJŲ KATEDROJE

#ugdymaskarjerai

Dalijasi biologijos mokytojas Alvydas Šimkūnas.

Birželio 13 dieną I klasės mokiniai lankėsi Klaipėdos universiteto Medicinos technologijų katedroje. Katedros profesorius dr. A. Martinkėnas supažindino su Radiologijos technologo specialybe, reikalavimais stojant į bakalauro studijas KU bei darbo perspektyvomis. Mokiniams buvo pristatyti tokie radiologijos metodai: rentgenografija, kompiuterinė tomografija, MR tomografija, echoskopija ir kt., o taip pat – šių metodų privalumai ir specifika. Parodyta ir kai kuri medicininės diagnostikos aparatūra.

„Empowering Girls for the Future of Jobs“


#ugdymaskarjera

#EmpoweringGirls

Užregistravus mokyklą dalyvauti projekto „Empowering Girls for the Future of Jobs“ veiklose, vizitą Konservatorijoje pasirinko jauna, šiuolaikinį meną, rinkodarą ir vadybą studijavusi lektorė Ugnė Nagrockaitė.

Kovo 30 dieną I klasės mokiniams Ugnė papasakojo apie savo profesinį pasirinkimą ir kelią, kuriuo ji ėjo, kad užimtų puikias pozicijas, patirtų sėkmę.

Siūlydama siekti aukštų asmeninių tikslų, ambicinga jauna moteris įkvėpė jaunus žmones drąsiau ir ryžtingiau rūpints savo karjera, vengti stereotipų ir lavinti reikiamus įgūdžius. Gavome keletą naudingų nuorodų ir puikiai struktūruotą medžiagą.

Nuoširdžiai dėkojame „Lietuvos Junior Achievement” komandai už bendradarbiavimą ir žinias, kurios plečia ribas ugdymo karjerai srityje.


Nuoroda 1
Nuoroda 2

Mokytojos Reginos Baronienės, Rasos Oberhaus, Livijos Trakumienė pranešimas VII virtualiai „Muzikų forumo” konferencijai apie tarptautinį Erasmus+ projektą „Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“ pagal „Erasmus +“ programos įgyvendinimo 2 pagrindinį veiksmą „Asmenų mobilumas mokymosi tikslais“. Mokinių tarpkultūrinių komunikacijų ir kūrybiškumo ugdymas.

Mokytojų pranešimas VII virtualioje „Muzikų forumo” konferencijoje (Erasmus+, dalykų integracija)

2023 m. kovo 3 dieną I, IIa,b klasių mokiniai kartu su savo klasių vadovais aplankė kasmetinį ugdymo karjerai renginį Švyturio arenoje” „STUDIJŲ REGARA’2023”.


„Karjeros specialistų tinklo vystymas“

Nuo 2022 m. spalio 1 d. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija įgyvendina  projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ veiklas. Šio projekto tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.

Apjungusi visas Konservatorijos PO ir UK veiklas, planą sudarė ir veiklas kuruoja karjeros specialistė Regina Baronienė.

Planas reglamentuoja profesinio orientavimo veiklas mokykloje, teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos planas sudarytas, atsižvelgiant į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo karjerai veiklų paklausą ir tikslingumą, prioritetines sritis bei ugdymo karjerai turinį reglamentuojančius dokumentus.

Ugdymas karjerai organizuojamas:

ugdymo proceso dienomis, skirtoms kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai;

integruojamas į klasių vadovų, socialinio pedagogo, psichologo veiklas, bendrojo ugdymo ir muzikinių dalykų turinį, karjeros planavimo užsiėmimus, projektines veiklas;

individualių ir grupinių karjeros specialisto konsultacijų metu.

Planą įgyvendina karjeros specialistas, jam padeda pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).

Projektą įgyvendinsime iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Europos socialinio fondo agentūros informacija apie projektą:

https://www.esf.lt/veiklos-sritys/karjeros-specialistu-tinklo-vystymas/1035

https://www.facebook.com/ESFagentura/photos/a.1966220163663611/3336183646667249/


Konservatorijos absoventai. Domas Rimeika.

#ugdymaskarjerai

Lapkričio mėnesį vieno spektaklio premjeroje sutikusi Domą, pasiūliau atvykti į Konservatoriją ir papasakoti mokiniams apie jo gyvenimo pasirinkimus. Sutiko iškart. Ir gruodžio 19 dieną atkako.

Prisiminėme gyvenimo laiką, kai Domas čia mokėsi: itin pagarbų ir atsakingą bendravimą su mokytojais, fotografuotus spektaklius ir renginius, gebėjimą padėkoti, jo didelį odinį portfelį. Išgirdome, pamatėme pozityvų, žingeidų, kūrybingą žmogų, dar tik prieš penkis metus baigusį mūsų mokyklą. Bet jau tvirtai stovintį ant žemės, ir, svarbiausia, vis dar nuoširdų. Domas papasakojo apie fotografo darbą, pademonstravo įstabaus grožio nuotraukas. Jomis pasigrožėti galite kavos, jūros ir gerų istorijų mėgėjo tinklapyje:

https://rimeika.photo/welcome

Ačiū Domui. Klausimų gausa ir atmosfera, žiūrovų pagarba Domui leido daryti prielaidą – ugdymo karjerai renginys buvo įdomus, reikalingas, ir, tikiuosi, kad gal kuriam iš mokinių ir padėjo rasti atsakymą į neišrišamą klausimą.

Karjeros specialistė Regina Baronienė


Konferencija Karjeros specialistams 

Įsipareigojimas iki 2024 metų sukurti sąlygas, kad visiems mokiniams būtų teikiamas ugdymas karjerai, profesinis informavimas ir konsultavimas, užtikrinant karjeros specialistų rengimą ir tvarų finansavimo modelį, buvo įtvirtintas Seimo parlamentinių partijų pasirašytame susitarime dėl Lietuvos švietimo politikos 2021–2030.

Gruodžio 1-2 dienomis Kaune „Best Western Santakos Hotel” viešbutyje Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Lietuvos karjeros specialistams organizavo konferenciją „Profesinis orientavimas: iššūkiai ir perspektyvos“. Konferencijoje dalyvavo 100 karjeros specialistų iš visos Lietuvos. Džiaugiuosi sklandžia renginio vadyba, lektorių charizma ir naudingomis žiniomis. Temų blokai: ateities tendencijos ir įžvalgos, iššūkiai karjeroje ir atsparumas pokyčiams, pasirinkimą lemiantys veiksniai. Antrąją konferencijos dieną buvo numatyti išvažiuojamieji pažintiniai vizitai po įmones Kaune. Įmones buvo galima pasirinkti. Aš apsilankiau TOP 2021 metų įmonėje,  UAB „Aconitum“, kuri kuria, gamina ir rinkai tiekia augalinius nereceptinius ir receptinius vaistinius preparatus, maisto papildus ir homeopatinius preparatus. Puikus pažintinis vizitas, po kurio sužinojau, kokią puikią produkciją gamina Lietuva ir Kalėdoms įmonės internetinėje parduotuvėje įsigijau dovanų.

Daugelis dėkojo sėkmingos konferencijos organizatoriams, o mane džiugino ir tas faktas, kad profesinio orientavimo sistemos reformą kuruoja 2008 metų Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos absolventas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas Tomas Pūtys.

Karjeros specialistė Regina Baronienė


ErasmusPlius
Projektas “Studentų ir mokytojų žinių ir įgūdžių tobulinimas užsienyje“.
Spalio 12 d. aštuoni mokiniai iš Cėsio m. A. Kalninio vidurinės muzikos mokyklos ir 10 mokinių iš Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos Vilniaus valstybinėje kolegijoje dalyvavo aukštojo meistriškumo pamokose: perkusijos (lektorius Arkadij Gotesman), užsiėmimuose su pagrindiniu instrumentu (Darius Rudis, Giedrė Kilčiauskienė, Veronika Golovanova, Valdas Grenda, Liudas Mockūnas, Richardas Banys), klausos lavinimo (Richardas Banys), ritmo klasės (Pranas Kentra). Visos pamokos vyko anglų kalba. Mokinių išvyką kuruoja mokytoja Livija Trakumienė.


Spalio 11 d. Konservatorijos bendruomenė sulaukė įdomaus svečio ir pašnekovo. Audrius Sabūnas – mokslų daktaras, tiriantis vandenynų ir klimato kaitą, Japonijos prestižinio nacionalinio Kioto universiteto absolventas, poezijos mylėtojas ir vertėjas, poliglotas.

Susitikimo metu lektorius perskaitė kelis Vytauto Mačernio eilėraščius, kuriuos pats ir išvertė į užsienio kalbas (latgalių, okinavų, anglų, tibetiečių kalbomis). Audrius Sabūnas išverstus Vytauto Mačernio eilėraščius nori pristatyti pasaulio tautoms ir supažindinti jas su iškilaus lietuvių poeto, kurio šimtmečio gimimo metines 2021 metais mini Lietuva, kūryba. Atrodo, kad jau turime 11 vertimų.

Lektorius pasakojo apie Japoniją, klimato taršą, laiko planavimą, pomėgius. Mokiniai ir mokytojai, būdami aktyviais klausytojais, uždavė keliolika klausimų.

Spalio 14 d. Audrius išskrenda Briuselį, ten stažuosis Europos Taryboje. Po metų – kitų žadėjo vėl atvykti ir papasakoti mums apie naujus savo darbus.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=351058383474455&id=100057108895098

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=350342440212716&id=100057108895098


Priešvelykinė savaitė Konservatorijoje buvo pilna patirčių karjeros ugdymo veiklose. 2021 m. kovo 29 – balandžio 1 dienomis būsimuosius šimkiukus savo atviras pamokas (ZOOM’e: Zonduok-Orientyrus-Originalioje-Mokykloje) stebėti sukvietė mokytojos: Elena Jasienė, Rasa Oberhaus, Laima Sugintienė, Regina Baronienė, Žydra Šmitienė, Živilė Viliutė, Haroldas Šlikas, Olga Lebedeva, Aušra Butkevičienė, Jolanta Vyšniauskienė. Pasak mokytojų, būsimieji mokiniai buvo žingeidūs, aktyvūs ir drąsūs. Kai kurie jų dalyvavo visose pasiūlytose pamokose, kiti pasirinko labiausiai juos dominusias.

Kovo 31 d. patys buvome pakviesti į Vilniaus kolegijos dėstytojų organizuotą karjeros ugdymo veiklą “Dainuojantis personažas”. Muzikinio teatro studijų programą pristatė scenos meno katedros dėstytojos. Susitikimą itin praturtino šią programą studijuojanti mūsų absolventė Jorigė Augustinaitė.  Šia karjeros ugdymo edukacja susidomėjo 14 mūsų mokinių (II-IV klasių). Jie buvo smalsūs ir aktyvūs.

Planuojama karjeros savaitę konservatorijoje organizuoti ir ateityje.PAGALBA PILDANT PRAŠYMĄ Į PIRMOSIOS PAKOPOS BAKALAURO STUDIJAS

  Karjeros koordinatorės ir darbo grupės veiklos ataskaita 2019 m. 


MENŲ TERAPIJOS STUDIJOS:

Refleksijos. Ištrypti pyktį ir išniūniuoti nerimą, arba kodėl verta atrasti menų terapiją

Medicinos fakultetas. Menų terapija. Info stojantiems


 ONLINE karjeros ugdymo pamokos | OK KARJERA |

Dalinamės OK KARJERA paruoštomis ONLINE karjeros ugdymo pamokomis.

Pamokos vyksta prisijungiant per „Skype“ platformą. Pamokos trukmė: 1,5 val., kurią sudaro: 45 min. teorinė+praktinė dalys bei iki 30 min. klausimų – atsakymų sesija.

Daugiau informacijos ir registracijos formą rasite čiahttps://okkarjera.com/online-pamokos/ ir prisegtuke.


 Apie profesinį orientavimą 

 „NAUDINGOS NUORODOS“ 

 Atmintinė abiturientams 2019 

 Nauja metodinė priemonė karjeros ugdymui

 Nemokamos asmeninės bei grupinės konsultacijos! 

 Karjeros koordinatorės ir darbo grupės veiklos planas 2018 m.

 Karjeros koordinatorės ir darbo grupės veiklos ataskaita 2018 m. 

 Karjeros koordinatorės ir darbo grupės veiklos planas 2019 m. 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija dalyvavo projekte ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme‘‘. Ugdymas karjerai vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 patvirtintu „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 patvirtinta „Ugdymo karjerai programa“. 

 DĖL 2021-2022 MOKSLO METŲ UGDYMO KARJERAI IR PROFESINIO VEIKLINIMO PLANO PATVIRTINIMO 

Karjeros ugdymo paslaugų teikimo koordinacinę grupę sudaro:

Regina Baronienė, darbo grupės koordinatorė, projektų administratorė;

Nariai:

Asta Anduleit, darbo grupės narė, Bendrąjį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja;

Gražina Olcvikienė, darbo grupės narė, IVb klasės vadovė;

Žydra Šmitienė, darbo grupės narė, III klasių vadovė;

Rasa Oberhaus, darbo grupės narė, II klasės vadovė;

Jolanta Vyšniauskienė, darbo grupės narė, I klasės auklėtoja.

Registruotis konsultacijai galima adresu: regina.baroniene@gmail.com

(Nurodykite savo pavardę, konsultacijos pageidaujamą dieną, laiką).  

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje www.mukis.lt