Atmintinė III kl. gimnazistams

 2022-2023 MOKSLO METŲ UGDYMO KARJERAI IR PROFESINIO ORIENTAVIMO VEIKLOS PLANAS

„Pasimatuokime” profesiją: radiologija, slauga

Birželio 17 dieną I gimnazijos klasės mokiniai lankėsi Klaipėdos universiteto Medicinos technologijų katedroje. Katedros profesorius dr. A. Martinkėnas supažindino su Radiologijos technologo specialybe, reikalavimais stojant į bakalauro studijas KU bei darbo perspektyvomis (1 nuotrauka). Mokiniams buvo trumpai pristatyti tokie radiologijos metodai: rentgenografija, kompiuterinė tomografija, MR tomografija, echoskopija bei elektrokardiografija ir kt., o taip pat – šių metodų privalumai ir specifika. Parodyta ir kai kuri medicininės diagnostikos aparatūra. Dalį metodų studentai įvaldo atlikdami praktikas ligoninėse.

Taip pat buvo pristatyta labai populiari slaugos specialybė. Mokiniai apžiūrėjo slaugos priemones, pavyzdžiui sėdmenų, rankų muliažus, kuriuos naudojant studentai mokosi vykdyti injekcijas (2, 3 nuotraukos). Buvo parodyti virtualios realybės akiniai, kurių pagalba studentai mokosi anatomijos, daugelis mokinių juos išbandė.

Pasidalino biologijos mokytojas Alvydas Šimkūnas ir fizikos mokytoja Roma Stonkuvienė


Karjeros renginys LAMMC Žemdirbystės instituto Vėžaičių filiale

Birželio 10 dieną keletas III klasės mokinių lankėsi Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro (LAMMC), Žemdirbystės instituto Vėžaičių filiale, Klaipėdos rajone. Filialo mokslo darbuotojas dr. Gintaras Šiaudinis supažindino mokinius su LAMMC istorija, dabartine struktūra bei kai kuriais Vėžaičių filiale vykdomais tyrimais.

Bandymai pradėti vykdyti nuo 1935 metų, kuomet siekiant tirti rūgščius dirvožemius bei jų poveikį augalų augimui, buvo įkurta Samališkės bandymų stotis, kuri vėliau išaugo į didesnės apimties Žemdirbystės Instituto Vėžaičių filialą. Šio ir panašaus pobūdžio lauko ir laboratoriniai tyrimai atliekami iki šių dienų. Mokiniams buvo parodytas eksperimentas, demonstruojantis dirvos pH įtaką kviečių augimui. Aiškiai matyti, kad rūgšti dirvožemio terpė slopina šio augalo augimą ir vystymąsi (1 nuotrauka).  Taip pat buvo pristatyti įvairių energetinių augalų rūšių produktyvumo priklausomybės puo dirvos pH tyrimai, akcentuotas didelis šių augalų augimo greitis bei kitos biologinės savybės.

Mokiniai susipažino su fitoremediacijos tyrimais: buvo pristatytas lauko eksperimentas, kur yra tiriama organinio substrato – nuotėkų dumblo įtaka įvairių augalų produktyvumui (2 nuotrauka vaizduoja eksperimentą su pavėsiniais kiečiais). Mokiniai taip pat apžiūrėjo sunkiuosius metalus akumuliuojančių augalų kolekciją (3 nuotrauka).

Galiausiai mokiniams buvo parodyti mėlynžiedės liucernos selekciniai numeriai, iš kurių, numatoma sukurti veislę, tinkamą auginti vakarų Lietuvos regione, kur dirvožemiai rūgštūs (4 nuotrauka). Buvo akcentuota ankštinių augalų reikšmė atmosferinio azoto fiksavimui simbiozėje su gumbelinėmis bakterijomis, tokiu būdu pagausinant dirvožemį azotu, kaip svarbiu mitybos  elementu.

Išvykos metu mokiniai įsisavino ir eksperimento metodikos detales: kaip sudaroma eksperimento schema, kokia kontrolinio varianto reikšmė lauko eksperimente (demonstraciniame fitoremediacijos tyrime, lyginant kontrolinį variantą, kur nenaudotas dumblas, su bandymo variantu jau vizualiai matoma nuotėkų dumblo įtaka pavėsinių kiečių biomasės prieaugiui, 1 nuotrauka), kam reikalingi pakartojimai. Mokiniams taip pat buvo paaiškinta kas yra apskaitinis laukelis, koks lauko pakraščio efektas augalų augimui ir kiti metodiniai klausimai.

Pasidalino biologijos mokytojas Alvydas Šimkūnas


Savarankiškas profesijos pasirinkimo testas


Birželio 4 dieną II a ir b klasių mokiniai atliko John L. HOLLAND SAVARANKIŠKO PROFESIJOS PASIRINKIMO TESTĄ. Jį mokiniams atlikti padėjo mokyklos psichologė.
Šis savarankiško profesijos pasirinkimo klausimynas skirtas profesinės veiklos tyrimui ir planavimui. Kiekvieno interesus, sugebėjimus bei polinkius sieja su daugiau nei 1000 profesijų, testas gali patvirtinti mintis apie būsimą profesiją arba pasiūlyti kitus variantus tolimesniam svarstymui. J. Hollando teorija ir ilgametis praktinis darbas rodo, kad žmones (pagal interesus ir sugebėjimus) bei profesijas (pagal darbui keliamus reikalavimus) galima suskirstyti į šešis tipus. Šie tipai vadinami: Praktinis (P), Tiriamasis (T), Meninis (M), Socialinis (S), Dalykinis (D) ir Normatyvinis (N). 

Manome, jog atliktas testas būsimiesiems vienuoliktokams padės renkantis mokomuosius dalykus individualiuose ugdymo planuose.


Karjeros specialistė Regina Baronienė

LAMA BPO MOKYMAI

Gegužės 16 d. Konservatorijos salėje IV klasės mokiniams buvo organizuoti nuotoliniai LAMA BPO mokymai. Lektorė, LAMA BPO vyresnioji konsultantė Odeta Kardauskė, aiškiai, struktūruotai pristatė medžiagą, atsakė į mokinių ir mokytojų užduotus klausimus.

LAMA BPO yra Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, ji įsteigta 2001 m. Visi bendrojo priėmimo procesai atliekami naudojantis LAMA BPO sukurta Bendrojo priėmimo informacine sistema (toliau – BPIS), prieinama per svetainę www.lamabpo.ltDžiaugiamės, kad šiais mokslo metais į mokymus buvo pakviesti mokiniai.

Karjeros specialistė Regina Baronienė


Karjeros renginys Klaipėdos universitetinėje ligoninėje

Gegužės 13 dieną Klaipėdos universitetinėje ligoninėje organizuotame karjeros renginyje,  lydimos karjeros specialistės Reginos Baronienės, dalyvavo ir keturios Konservatorijos mokinės: Austėja, Irina, Meda, Saulė.


Susitikimas su prof. hab. dr. Sigitu Kudarausku

#UgdymasKarjerai

Balandžio 9 d. mūsų konservatorijoje lankėsi prof. hab. dr. Sigitas Kudarauskas. Šio žmogaus pasiekimų sąrašas išties įspūdingas. Jis yra laikomas švytuojamųjų elektrinių mašinų tyrimų Lietuvoje pradininku, 19 išradimų kūrėju. Apdovanotas ordino už nuopelnus Lietuvai karininko kryžiumi. Taip pat baigė J. Gruodžio konservatoriją Kaune, derindamas šią veiklą su kitomis studijomis. S. Kudarauskas pristatė mums savo diplomatinę karjerą. Papasakojo apie Sąjūdžio veiklą, Sausio 13-tosios įvykius. Šis susitikimas papildė mūsų žinias apie diplomatiją.

Jokūbas Kulevičius

Foto: Regina Baronienė

Edukacija Klaipėdos regioniniame valstybės archyve

2024 m. kovo 19 dieną Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 10 klasių mokiniai, lydimi klasių vadovių,  vyko į ugdymo karjerai edukacinį renginį Klaipėdos regioniniame valstybės archyve „Tai, ko nematei”.
Mokiniams pamoką vedė archyvo darbuotoja – patarėja Raimonda Mažrimienė. Pamokos metu mokiniai susipažino, kada, kokiais klausimais ir kaip galima kreiptis į archyvą, gavo progą aplankyti dokumentų saugyklas, buvo supažindinti su archyvo atsiradimo istorija, pastato saugumu.Šiuo metu jame saugomi 2167 archyviniai fondai, kuriuose yra daugiau nei 540 tūkstančių bylų, o dokumentų lentynos tęsiasi daugiau nei 7 kilometrus. Su įdomumu ir šypsena žiūrėjo 1949 metų dokumentinius filmus.
Klaipėda – ne tik seniausias Lietuvos miestas, tačiau ir vienintelis šalies uostas, Lietuvos langas į Europą, todėl Klaipėdos regioniniame valstybės archyve saugoma daugiausia su jūra susijusių įstaigų ir įmonių dokumentų.

Jolanta Baipšienė

Fotografavo Regina Baronienė

Lietuvos kariuomenės pristatymas

2024 m. kovo 8 d. Konservatorijos bendrabučio salėje III-ųjų klasių mokiniams visus įmanomus tarnybos būdus Lietuvos kariuomenėje pristatė Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos štabo seržantas Andrejus Fedijus.

Pristatymas buvo pradėtas svarbios datos Lietuvos kariuomenei priminimu – Lietuvos kariuomenės įsteigimu – 1918 m. lapkričio 23 d. Buvo priminta kiekvieno LR piliečio teisė ir pareiga – Lietuvos valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto užpuolimo ir kad įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos piliečiai privalo atlikti karo ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą. Mokiniai buvo supažindinti su krašto apsaugos sistema ir Lietuvos kariuomenės vertybėmis: ištikimybe, kovos dvasia, iniciatyvumu, profesionalumu.

Mokiniai ir IIIa klasės vadovė, kartu su savo ugdytiniais dalyvavusi edukacijoje, padėkojo lektoriui už įdomiai pateiktą informaciją.

Kitais mokslo metais šiuos mokinius, kurie jau bus dvyliktokais, Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos atstovai, vėl pakvies į mokymus.

Karjeros specialistė Regina Baronienė

Viešnagė Kultūros centro Žvejų rūmai jaunimo teatre „Be Durų”

Vasario 8 d. šeši mūsų konservatorijos mokiniai apsilankė Kultūros centro Žvejų rūmai jaunimo teatre ,,Be durų”. Susikūręs dar 1962-aisiais savo veiklą jis pradėjo kaip lėlių teatras, tačiau vėliau tapo repertuariniu mėgėjų teatru, kuriančiu spektaklius vaikams. Savo susitikimą pradėjome pokalbiu su teatro meno vadove ir režisiere Angele Juškevičiene. Ji mums truputį papasakojo apie savo vadovaujamo teatro istoriją, supažindino su repertuaru, aptarė savo karjeros kelią, baigtas studijų programas bei pasidalino savybėmis, kurias, jos manymu, turėtų turėti žmogus, siekiantis teatro aktoriaus ar režisieriaus specialybės. Po to, vedami režisierės, aplankėme teatro dailininkės Olgos Ronkaitienės dirbtuvėles, kuriose pati menininkė mums parodė naujausiųjų spektaklių kostiumų ir scenografijos detales, jų eskizus. Buvo miela klausytis šių dviejų užsidegusių moterų pasakojimų apie savo profesijas ir meilę joms. Taip pat turėjome galimybę stebėti dalį šio teatro repeticijos. Pamatėme ištraukas iš spektaklio “Vaiduoklių nereikia bijoti”, susipažinome su aktoriais. Aktoriai papasakojo, kas juos atvedė į teatrą, kokiomis veiklomis užsiima už teatro ribų.

Jokūbas Kulevičius

Liepa Šaltė

„Studijų regata-24”

Vasario 9 dieną aštuoniasdešimt visų Konservatorijos klasių mokinių dalyvavo ugdymo karjerai renginyje „Studijų regata‘24“. Ši karjeros mugė mūsų mieste organizuojama jau devintą kartą, ir visus kartus mes joje lankėmės! Kiekvienas mokinys rado sau įdomią ir aktualią informaciją, susirinko įvairių studijų programų spausdinius, kalbino aukštųjų mokyklų atstovus. Renginyje savo stendus ir informaciją apie studijas pristatė Lietuvos aukštosios ir profesinės mokyklos, jų buvo 26. Dvyliktokams aktualiausia tema buvo „2024 m. bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas”, apie šių metų pokyčius kalbėjo LAMA BPO vyr. specialistė Odeta Kardauskė.

Karjeros specialistė Regina Baronienė

Saulius Petreikis kviečia atrasti pasaulio instrumentus internete

Gruodžio 21 dieną Konservatorijoje lankėsi du broliai, du muzikantai, du kompozitoriai – Saulius ir Donatas Petreikiai. Po susitikimo su mūsų mokyklos bendruomene susitarta  bendradarbiauti ateityje.

Bendradarbiavimo pradžia – sukurtų kultūros produktų sklaida. Ir mokyklos tinklapyje, ir FB paskyroje dalijamės informacija apie muzikanto Sauliaus Petreikio edukacinį portalą ltinstrumentai.lt, kurį papildė skaitmeninė natų knyga bei nauja edukacinė medžiaga. 

Skiltyje – Natos – rasite 11 folk kūrinių natas, skirtas skirtingiems instrumentams. Kiekvieno kūrinio natos yra paruoštos šiems instrumentams: bosinei bei akustinei gitarai, skirtingiems saksofonams, klarnetams, būgnams, fleitai, pianinui, trombonui, trimitui, tūbai, smuikui. 

Portale ltinstrumentai.lt galima rasti išsamius senųjų Lietuvos instrumentų aprašymus, edukacinius vaizdo įrašus, kuriuose pristatomi skirtingi instrumentai, bei gausią natų biblioteką. “Platesnė mūsų portalo misija – pagyvinti susidomėjimą instrumentine muzika, kuris šiuo metu mažėja. Be to, norime atkreipti dėmesį į folk ir pasaulio muzikos žanrus kaip alternatyvą klasikinei bei džiazo muzikai”. – sako projekto sumanytojas S. Petreikis.

Stebėdama nufilmuotą edukaciją „Skambančios pilys ir keliaujantys muzikantai” patyriau magišką nuotaiką :). Magiją stiprino žonglieriaus, kojūkininko pasirodymai, stiklo rutulių žavesys. Puikus operatoriaus darbas, burianti muzika ir muzikantų profesionalumas bei charizma.

Edukacija – https://youtu.be/QFqRhMMgdxI?si=v7DyvcYAtiTnlxFQ 

Natos – http://www.ltinstrumentai.lt/instrumentai/natos/

Nuoroda į straipsnį – https://www.sauliuspetreikis.com/naujienos/saulius-petreikis-kvieia-atrasti-pasaulio-instrumentus-internete

Projektų administratorė Regina Baronienė

Brolių Petreikių viešnagė konservatorijoje.

Gruodžio 21 dieną Konservatorijoje apsilankė du broliai, du muzikantai, du kompozitoriai – Saulius ir Donatas Petreikiai. Vienas iš brolių, Saulius, 2003 metais pabaigė Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją, mokytojo Virgilijaus Vidučio Nemaniūno klasę.

Saulius Petreikis jau kuris laikas vysto internetinį edukacinį portalą – www.ltinstrumentai.lt  Šio portalo esmė – supažindinti ir populiarinti skirtingus instrumentus, o artimiausiu metu portalą papildys skaitmeninė natų knyga bei nauja vaizdo medžiaga, kurią muzikantai susitikimuose su Klaipėdos miesto ir rajono muzikos mokyklų bei konservatorijų mokytojais, mokiniais ir pristato.

Portale bus prieinamos vienuolikos autentiškų folk muzikos stiliaus kūrinių (Ei Vaka, Bitė lingo, Jūrės, Orakulė, Vėjas, Draugystė, Laiminguo laimintuo, Laikas namo, Eisva mudu, Pavasario paukštukai, Outro) skaitmenins leidinys su paruoštomis natomis šešiolikai skirtingų instrumentų (klavyrui, klarnetui, birbynei, trombonui, kanklėms, trimitams, fleitoms, smuikams, saksofonams, fortepijonams, ožragiams (melodinis), gitaroms, bosinėms gitaroms, tūboms, trombonams, būgnams). Šis leidinys turėtų padėti tobulinti individualų meistriškumą muzikoje, prisidėti prie galimybės burtis į kolektyvus, turint pirmuosius paruoštus kūrinius. 

Mes, mokytojai, atidžiai klausėmės pristatymo ir mėgavomės ožragiu, dambreliu, gitara, trimitu ir kitais instrumentais atliekama muzika.

Susitarėme ir dėl bendradarbiavimo ateityje. Gal būt Saulius ir Donatas Petreikiai taps VII vaikų ir jaunimo festivalio „Muzika kviečia kiekvieną“ finalinio kūrinio kompozitoriais. Tame kūrinyje, kuris dar tik bus kuriamas, tikėsimės išgirsti ir retesniais muzikos instrumentais atliekamą muziką.

Iki kitų susitikimų.

Projektų administratorė Regina Baronienė

Lietuvos kariuomenė pristatė visus tarnybos būdus.

2023 m. gruodžio 15 d. Konservatorijos salėje IV klasės mokiniams visus įmanomus tarnybos būdus Lietuvos kariuomenėje pristatė Klaipėdos regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus vyresnioji verbuotoja kapitonė Simona Dryžaitė. Kapitonė minėjo, kad tarnybos būdai gali būti individualūs, kiekvienas turi laisvę juos rinktis:

Esame dėkingi kapitonei Simonai Dryžaitei už karo prievolės įstatymų paaiškinimą.

Karjeros specialistė Regina Baronienė

Viešnagė atvirų durų dienos renginiuose Vilniaus Kolegijoje

Gruodžio 7 d. aštuoniolika Džiazo ir populiariosios muzikos skyriaus mokinių ir trys mokytojos nuvyko į Vilniaus kolegiją (VIKO), kurioje Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas organizavo Atvirų durų dienos renginius. Organizatoriai minėjo, kad būtent tokios formos renginį (su visų mokyklų dalyvių koncertu ir meistriškumo pamokomis) jiems padėjo suorganizuoti greita kiekvienos mokyklos mokytojų reakcija: “Taip, darykite, mes atvyksime!”. Ir mes atvykome!
Pirmiausia, nuvykus į VIKO,  labai džiugu buvo sutikti skirtingų laidų mūsų mokyklos absolventus: Patriciją, Tomą, Austėją, Kseniją, Roką, Simą, Viltę. Kai kurie iš jų mums koncertavo (tie, kurie mokosi Ritminės muzikos ketedroje), kiti atėjo pasimatyti. Beveik visi džiaugėsi savo studijų pasirinkimu.
Mokiniai į renginį atvyko net iš keturių mokyklų: Balio Dvariono muzikos mokyklos, Kauno Juozo Gruodžio, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos ir mes, iš Klaipėdos Stasio Šimkaus, konservatorijų. Mūsų buvo daugiausia, ir programą turėjome ilgiausią. Net dvi muzikantų grupių sudėtys koncertui buvo parengtos. Su mokiniais repetavo, koncertui ruoštis padėjo mokytoja Aušra Butkevičienė. Skambėjo puikiai, visi liko patenkinti. 
Po koncerto visų laukė meistriškumo pamokos – seminarai instrumentų grupėse: vokalo, gitaros, mušamųjų, pučiamųjų, klavišų, audio technologijų. O dar vėliau vyko grupinės paskaitos: “Modulinio sintezatoriaus idėja ir koncepcija”, “Klausos lavinimas”, “Ritmika”. Patiko visiems.
Paskutinių metų tendencijos yra tokios – vis daugiau mūsų absolventų renkasi VIKO. Greitai ši kolegijos katedra planuoja keltis į naujas, geras patalpas.
 
Karjeros specialistė Regina Baronienė

II a ir II b klasių mokinių kelionė į Latvijos Nacionalinės Operos spektaklį.

#ugdymaskarjerai

#keliones

Fotografavo: Radvilė Užgalytė, Regina Baronienė, Audronis Trakumas.

Filmą su mokiniais kūrė Audoronis Trakumas.

Lapkričio 15 d. IIa ir IIb klasių mokiniai lankėsi Latvijoje. Mūsų pirma stotelė buvo kino miestelis “Cinevilla”. Čia mes susipažinom su “greenscreen” filmavimo technika ir patys ją išbandėme. Įvairių įrankių pagalba “išnaršėme” vandenį, žemę ir dangų. Po to pasivaikščiojom po filmavimo aikšteles, likusias iš anksčiau čia statytų filmų filmavimų. Panardėme netikro viduramžių miestelio netikromis gatvelėmis, užėjome į netikrą bažnytėlę ir įlipom į netikro traukinio netikrą vagoną. Palikę “Cinevilla” važiavome į Rygą. Išlipę Latvijos sostinėje, pasivaikščiojome po nuostabų senamiestį  ir papietavome. Vakare mūsų laukė išvykos vinis – G. Puccini opera “Turandot”. Vien įėję į operos teatrą buvome sužavėti įspūdingo ir prabangaus interjero, o pati opera šį mūsų susižavėjimą pakėlė į dar aukštesnį lygį.  Nuostabi G. Puccini muzika, puikūs atlikėjai, kiniškais motyvais dekoruoti kostiumai, pompastiškos dekoracijos ir net krentantys auksiniai blizgučiai  – “Turandot” paliko visus sužavėtus. Po operos grįžome namo, kupini įspūdžių, ko gero, motyvuosiančių panašią “operinę” išvyką daryti ir ateityje.

Jokūbas Kulevičius

IV klasės mokinių apsilankymas Klaipėdos Univeritete ir LMTA Klaipėdos Fakultete

spūdžiais dalijasi Rugilė Listauskytė.

Žvarboką lapkričio15 dieną mes, IV gimnazijos klasės mokiniai, nutarėme apsilankyti dviejose patraukliausiose Klaipėdos aukštosiose institucijose – Klaipėdos universitete ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultete.

Mums „Šimkinėje” paskutiniai mokslo metai, tad buvo labai aktualu išgirsti viską apie studijų programas, stojamųjų balų sandarą, pasirinktų baigiamųjų egzaminų/pusmečių bei lygių įtaką priimant būsimuosius KU studentus. KU studijomis iš mūsų klasės šiuo metu yra susidomėję net 3 mokiniai, todėl ši edukacija tikrai pravertė ir buvo naudinga. Ačiū Klaipėdos universitetui už galimybę susipažinti su studijų programomis bei už nuoširdžius patarimus ir savo pasidalintas patirtis.

Taip pat apsilankėme LMTA Klaipėdos fakultete. Fakulteto dekanė papasakojo apie stojamųjų egzaminų tvarką, reikalavimus, esamas studijų programas. Visi susidomėję klausėmės, o ypač tie, kurie žadame tęsti mokslus muzikos srityje. Nustebino tai, jog Klaipėdoje yra galimybė studijuoti net ir miuziklą. Pasiklausėme akademijos studentų pasirodymų, na, o po jų mūsų laukė siurprizas. Ėjome plačiais akademijos koridoriais, kol priėjome mokyklos požemius. O ten mūsų laukė studentė, pasiruošusi vesti mums netikėtą „ekskursiją”, kurios metu buvo pasakojamos šiurpios istorijos apie… iš tos baimės pamiršome:), bet ne viską, nes buvome sužavėti kūrybingų teatralų pasirinkta performanso/ekskursijos vieta, rekvizitais, išgyvenimo klausimais ir kt. Apsilankykite ir patirkite viską patys!

Na, o mes jautėmės labai laukti ir šauniai priimti, o dar labiau šį įspūdį sustiprino, jog atėjome į savo namų-„Šimkinės“ tąsą – buvome apsupti buvusių šimkiukų.

Tegyvuoja muzika LMTA Klaipėdos fakultete drauge su kūrybinga bendruomene ten!!! AČIŪ!

Nuoširdžiai dėkojame fakulteto dekanei Loretai Jonavičienei ir gabiems studentams už peną sielai – koncertą, „siurprizą” bei visą suteiktą informaciją.

#Ugdymaskarjerai

#Klaipėdosuniversitetas

#LMTAKlaipėdosfakultetas

Fotografavo Rasa Oberhaus.

ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTO VĖŽAIČIŲ FILIALE.

#biologija

#ugdymaskarjerai

Dalinasi biologijos mokytojas Alvydas Šimkūnas.

Birželio 14 dieną keletas III klasės mokinių lankėsi Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro (LAMMC), Žemdirbystės instituto Vėžaičių filiale, Klaipėdos rajone.

Filialo mokslo darbuotojas dr. Gintaras Šiaudinis supažindino mokinius su LAMMC istorija, dabartine struktūra bei kai kuriais Vėžaičių filiale vykdomais tyrimais. Išvykos metu mokiniai susipažino su fitoremediacijos tyrimais: mokiniams buvo pristatytas lauko eksperimentas,  kur yra tiriama organinio substrato – nuotėkų dumblo įtaka augalų produktyvumui (2 nuotrauka), mokiniai taip pat apžiūrėjo sunkiuosius metalus akumuliuojančių augalų kolekciją.

Toliau buvo pristatyti įvairių energetinių augalų rūšių produktyvumo tyrimai, akcentuotas didelis šių augalų augimo greitis bei kitos biologinės savybės (1 nuotrauka).

Galiausiai mokiniams buvo parodyti mėlynžiedės liucernos selekciniai numeriai, iš kurių, vykdant atranką, numatoma sukurti veislę, tinkamą auginti vakarų Lietuvos regione. Buvo akcentuota ankštinių augalų reikšmė atmosferinio azoto fiksavimui simbiozėje su gumbelinėmis bakterijomis, tokiu būdu pagausinant dirvožemį azotu, kaip svarbiu mitybiniu elementu. 

Taip pat išvykos metu mokiniai įsisavino eksperimento metodikos detales: kaip sudaroma eksperimento schema, kokia kontrolinio varianto reikšmė lauko eksperimente (demonstraciniame fitoremediacijos tyrime, lyginat kontrolinį variantą, kur nenaudotas dumblas, su bandymo variantu jau vizualiai matoma nuotėkų dumblo įtaka pavėsinių kiečių biomasės prieaugiui, 2 nuotrauka). Mokiniams taip pat buvo paaiškinta kas yra apskaitinis laukelis, koks lauko pakraščio efektas augalų augimui ir kiti metodiniai klausimai.


KLAIPĖDOS UNIVERSITETO MEDICINOS TECHNOLOGIJŲ KATEDROJE

#ugdymaskarjerai

Dalijasi biologijos mokytojas Alvydas Šimkūnas.

Birželio 13 dieną I klasės mokiniai lankėsi Klaipėdos universiteto Medicinos technologijų katedroje. Katedros profesorius dr. A. Martinkėnas supažindino su Radiologijos technologo specialybe, reikalavimais stojant į bakalauro studijas KU bei darbo perspektyvomis. Mokiniams buvo pristatyti tokie radiologijos metodai: rentgenografija, kompiuterinė tomografija, MR tomografija, echoskopija ir kt., o taip pat – šių metodų privalumai ir specifika. Parodyta ir kai kuri medicininės diagnostikos aparatūra.

„Empowering Girls for the Future of Jobs“


#ugdymaskarjera

#EmpoweringGirls

Užregistravus mokyklą dalyvauti projekto „Empowering Girls for the Future of Jobs“ veiklose, vizitą Konservatorijoje pasirinko jauna, šiuolaikinį meną, rinkodarą ir vadybą studijavusi lektorė Ugnė Nagrockaitė.

Kovo 30 dieną I klasės mokiniams Ugnė papasakojo apie savo profesinį pasirinkimą ir kelią, kuriuo ji ėjo, kad užimtų puikias pozicijas, patirtų sėkmę.

Siūlydama siekti aukštų asmeninių tikslų, ambicinga jauna moteris įkvėpė jaunus žmones drąsiau ir ryžtingiau rūpints savo karjera, vengti stereotipų ir lavinti reikiamus įgūdžius. Gavome keletą naudingų nuorodų ir puikiai struktūruotą medžiagą.

Nuoširdžiai dėkojame „Lietuvos Junior Achievement” komandai už bendradarbiavimą ir žinias, kurios plečia ribas ugdymo karjerai srityje.


Nuoroda 1
Nuoroda 2

Mokytojos Reginos Baronienės, Rasos Oberhaus, Livijos Trakumienė pranešimas VII virtualiai „Muzikų forumo” konferencijai apie tarptautinį Erasmus+ projektą „Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“ pagal „Erasmus +“ programos įgyvendinimo 2 pagrindinį veiksmą „Asmenų mobilumas mokymosi tikslais“. Mokinių tarpkultūrinių komunikacijų ir kūrybiškumo ugdymas.

Mokytojų pranešimas VII virtualioje „Muzikų forumo” konferencijoje (Erasmus+, dalykų integracija)

2023 m. kovo 3 dieną I, IIa,b klasių mokiniai kartu su savo klasių vadovais aplankė kasmetinį ugdymo karjerai renginį Švyturio arenoje” „STUDIJŲ REGARA’2023”.


„Karjeros specialistų tinklo vystymas“

Nuo 2022 m. spalio 1 d. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija įgyvendina  projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ veiklas. Šio projekto tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.

Apjungusi visas Konservatorijos PO ir UK veiklas, planą sudarė ir veiklas kuruoja karjeros specialistė Regina Baronienė.

Planas reglamentuoja profesinio orientavimo veiklas mokykloje, teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos planas sudarytas, atsižvelgiant į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo karjerai veiklų paklausą ir tikslingumą, prioritetines sritis bei ugdymo karjerai turinį reglamentuojančius dokumentus.

Ugdymas karjerai organizuojamas:

ugdymo proceso dienomis, skirtoms kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai;

integruojamas į klasių vadovų, socialinio pedagogo, psichologo veiklas, bendrojo ugdymo ir muzikinių dalykų turinį, karjeros planavimo užsiėmimus, projektines veiklas;

individualių ir grupinių karjeros specialisto konsultacijų metu.

Planą įgyvendina karjeros specialistas, jam padeda pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).

Projektą įgyvendinsime iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Europos socialinio fondo agentūros informacija apie projektą:

https://www.esf.lt/veiklos-sritys/karjeros-specialistu-tinklo-vystymas/1035

https://www.facebook.com/ESFagentura/photos/a.1966220163663611/3336183646667249/


Konservatorijos absoventai. Domas Rimeika.

#ugdymaskarjerai

Lapkričio mėnesį vieno spektaklio premjeroje sutikusi Domą, pasiūliau atvykti į Konservatoriją ir papasakoti mokiniams apie jo gyvenimo pasirinkimus. Sutiko iškart. Ir gruodžio 19 dieną atkako.

Prisiminėme gyvenimo laiką, kai Domas čia mokėsi: itin pagarbų ir atsakingą bendravimą su mokytojais, fotografuotus spektaklius ir renginius, gebėjimą padėkoti, jo didelį odinį portfelį. Išgirdome, pamatėme pozityvų, žingeidų, kūrybingą žmogų, dar tik prieš penkis metus baigusį mūsų mokyklą. Bet jau tvirtai stovintį ant žemės, ir, svarbiausia, vis dar nuoširdų. Domas papasakojo apie fotografo darbą, pademonstravo įstabaus grožio nuotraukas. Jomis pasigrožėti galite kavos, jūros ir gerų istorijų mėgėjo tinklapyje:

https://rimeika.photo/welcome

Ačiū Domui. Klausimų gausa ir atmosfera, žiūrovų pagarba Domui leido daryti prielaidą – ugdymo karjerai renginys buvo įdomus, reikalingas, ir, tikiuosi, kad gal kuriam iš mokinių ir padėjo rasti atsakymą į neišrišamą klausimą.

Karjeros specialistė Regina Baronienė


Konferencija Karjeros specialistams 

Įsipareigojimas iki 2024 metų sukurti sąlygas, kad visiems mokiniams būtų teikiamas ugdymas karjerai, profesinis informavimas ir konsultavimas, užtikrinant karjeros specialistų rengimą ir tvarų finansavimo modelį, buvo įtvirtintas Seimo parlamentinių partijų pasirašytame susitarime dėl Lietuvos švietimo politikos 2021–2030.

Gruodžio 1-2 dienomis Kaune „Best Western Santakos Hotel” viešbutyje Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Lietuvos karjeros specialistams organizavo konferenciją „Profesinis orientavimas: iššūkiai ir perspektyvos“. Konferencijoje dalyvavo 100 karjeros specialistų iš visos Lietuvos. Džiaugiuosi sklandžia renginio vadyba, lektorių charizma ir naudingomis žiniomis. Temų blokai: ateities tendencijos ir įžvalgos, iššūkiai karjeroje ir atsparumas pokyčiams, pasirinkimą lemiantys veiksniai. Antrąją konferencijos dieną buvo numatyti išvažiuojamieji pažintiniai vizitai po įmones Kaune. Įmones buvo galima pasirinkti. Aš apsilankiau TOP 2021 metų įmonėje,  UAB „Aconitum“, kuri kuria, gamina ir rinkai tiekia augalinius nereceptinius ir receptinius vaistinius preparatus, maisto papildus ir homeopatinius preparatus. Puikus pažintinis vizitas, po kurio sužinojau, kokią puikią produkciją gamina Lietuva ir Kalėdoms įmonės internetinėje parduotuvėje įsigijau dovanų.

Daugelis dėkojo sėkmingos konferencijos organizatoriams, o mane džiugino ir tas faktas, kad profesinio orientavimo sistemos reformą kuruoja 2008 metų Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos absolventas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas Tomas Pūtys.

Karjeros specialistė Regina Baronienė


ErasmusPlius
Projektas “Studentų ir mokytojų žinių ir įgūdžių tobulinimas užsienyje“.
Spalio 12 d. aštuoni mokiniai iš Cėsio m. A. Kalninio vidurinės muzikos mokyklos ir 10 mokinių iš Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos Vilniaus valstybinėje kolegijoje dalyvavo aukštojo meistriškumo pamokose: perkusijos (lektorius Arkadij Gotesman), užsiėmimuose su pagrindiniu instrumentu (Darius Rudis, Giedrė Kilčiauskienė, Veronika Golovanova, Valdas Grenda, Liudas Mockūnas, Richardas Banys), klausos lavinimo (Richardas Banys), ritmo klasės (Pranas Kentra). Visos pamokos vyko anglų kalba. Mokinių išvyką kuruoja mokytoja Livija Trakumienė.


Spalio 11 d. Konservatorijos bendruomenė sulaukė įdomaus svečio ir pašnekovo. Audrius Sabūnas – mokslų daktaras, tiriantis vandenynų ir klimato kaitą, Japonijos prestižinio nacionalinio Kioto universiteto absolventas, poezijos mylėtojas ir vertėjas, poliglotas.

Susitikimo metu lektorius perskaitė kelis Vytauto Mačernio eilėraščius, kuriuos pats ir išvertė į užsienio kalbas (latgalių, okinavų, anglų, tibetiečių kalbomis). Audrius Sabūnas išverstus Vytauto Mačernio eilėraščius nori pristatyti pasaulio tautoms ir supažindinti jas su iškilaus lietuvių poeto, kurio šimtmečio gimimo metines 2021 metais mini Lietuva, kūryba. Atrodo, kad jau turime 11 vertimų.

Lektorius pasakojo apie Japoniją, klimato taršą, laiko planavimą, pomėgius. Mokiniai ir mokytojai, būdami aktyviais klausytojais, uždavė keliolika klausimų.

Spalio 14 d. Audrius išskrenda Briuselį, ten stažuosis Europos Taryboje. Po metų – kitų žadėjo vėl atvykti ir papasakoti mums apie naujus savo darbus.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=351058383474455&id=100057108895098

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=350342440212716&id=100057108895098


Priešvelykinė savaitė Konservatorijoje buvo pilna patirčių karjeros ugdymo veiklose. 2021 m. kovo 29 – balandžio 1 dienomis būsimuosius šimkiukus savo atviras pamokas (ZOOM’e: Zonduok-Orientyrus-Originalioje-Mokykloje) stebėti sukvietė mokytojos: Elena Jasienė, Rasa Oberhaus, Laima Sugintienė, Regina Baronienė, Žydra Šmitienė, Živilė Viliutė, Haroldas Šlikas, Olga Lebedeva, Aušra Butkevičienė, Jolanta Vyšniauskienė. Pasak mokytojų, būsimieji mokiniai buvo žingeidūs, aktyvūs ir drąsūs. Kai kurie jų dalyvavo visose pasiūlytose pamokose, kiti pasirinko labiausiai juos dominusias.

Kovo 31 d. patys buvome pakviesti į Vilniaus kolegijos dėstytojų organizuotą karjeros ugdymo veiklą “Dainuojantis personažas”. Muzikinio teatro studijų programą pristatė scenos meno katedros dėstytojos. Susitikimą itin praturtino šią programą studijuojanti mūsų absolventė Jorigė Augustinaitė.  Šia karjeros ugdymo edukacja susidomėjo 14 mūsų mokinių (II-IV klasių). Jie buvo smalsūs ir aktyvūs.

Planuojama karjeros savaitę konservatorijoje organizuoti ir ateityje.PAGALBA PILDANT PRAŠYMĄ Į PIRMOSIOS PAKOPOS BAKALAURO STUDIJAS

  Karjeros koordinatorės ir darbo grupės veiklos ataskaita 2019 m. 


MENŲ TERAPIJOS STUDIJOS:

Refleksijos. Ištrypti pyktį ir išniūniuoti nerimą, arba kodėl verta atrasti menų terapiją

Medicinos fakultetas. Menų terapija. Info stojantiems


 ONLINE karjeros ugdymo pamokos | OK KARJERA |

Dalinamės OK KARJERA paruoštomis ONLINE karjeros ugdymo pamokomis.

Pamokos vyksta prisijungiant per „Skype“ platformą. Pamokos trukmė: 1,5 val., kurią sudaro: 45 min. teorinė+praktinė dalys bei iki 30 min. klausimų – atsakymų sesija.

Daugiau informacijos ir registracijos formą rasite čiahttps://okkarjera.com/online-pamokos/ ir prisegtuke.


 Apie profesinį orientavimą 

 „NAUDINGOS NUORODOS“ 

 Atmintinė abiturientams 2019 

 Nauja metodinė priemonė karjeros ugdymui

 Nemokamos asmeninės bei grupinės konsultacijos! 

 Karjeros koordinatorės ir darbo grupės veiklos planas 2018 m.

 Karjeros koordinatorės ir darbo grupės veiklos ataskaita 2018 m. 

 Karjeros koordinatorės ir darbo grupės veiklos planas 2019 m. 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija dalyvavo projekte ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme‘‘. Ugdymas karjerai vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 patvirtintu „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 patvirtinta „Ugdymo karjerai programa“. 

 DĖL 2021-2022 MOKSLO METŲ UGDYMO KARJERAI IR PROFESINIO VEIKLINIMO PLANO PATVIRTINIMO 

Karjeros ugdymo paslaugų teikimo koordinacinę grupę sudaro:

Regina Baronienė, darbo grupės koordinatorė, projektų administratorė;

Nariai:

Asta Anduleit, darbo grupės narė, Bendrąjį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja;

Gražina Olcvikienė, darbo grupės narė, IVb klasės vadovė;

Žydra Šmitienė, darbo grupės narė, III klasių vadovė;

Rasa Oberhaus, darbo grupės narė, II klasės vadovė;

Jolanta Vyšniauskienė, darbo grupės narė, I klasės auklėtoja.

Registruotis konsultacijai galima adresu: regina.baroniene@gmail.com

(Nurodykite savo pavardę, konsultacijos pageidaujamą dieną, laiką).  

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje www.mukis.lt