Istorija

2021 Konservatorijos direktore paskiriama Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė

2015 Konservatorija buvo akredituota, ji tapo gimnazijos tipo konservatorija, skirta 15-18 metų mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų muzikai, mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties programas (pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos antrąją dalį ir akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą).

2010 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos steigėju tapo Švietimo ir mokslo ministerija.

2006 Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos steigėju tapo Klaipėdos apskrities viršininko administracija.

2005 Konservatorijos direktore paskiriama Loreta Jonavičienė.

2005 Visi konservatorijos pedagogai tapo mokytojais.

2005 Konservatorija tapo vidurinės mokyklos tipo mokykla teikianti profesinės linkmės muzikinio ugdymo programą.

2005 Konservatorijoje buvo paskutinį kartą įteikti diplomai.

2000 Priimti paskutiniai stojantieji į aukštesniųjų studijų programą.

1999 Bendrojo lavinimo dėstytojai tapo bendrojo lavinimo mokytojais. Muzikinių disciplinų – liko dėstytojai.

1996 Įteikti pirmieji brandos atestatai.

1993 Mokyklai suteiktas konservatorijos vardas. Statusas liko aukštesnioji mokykla. Visi pedagogai – dėstytojai.

1992 Mokyklos direktore paskiriama Biruta Vaišienė.

1991 Likviduojamas muzikos teorijos skyrius.

1987 S.Šimkaus 100-osioms gimimo metinėms atidengiamas V. Skirgailaitės sukurtas kompozitoriaus biustas.

1981 Prie mokyklos atidaroma Klaipėdos vidurinė meno mokykla (dabar E.Balsio menų gimnazija).

1977 Veiklą pradeda liaudies instrumentų ansamblis.

1975 Prie mokyklos pradeda veikti vaikų muzikinio auklėjimo studija.

1969 Mokyklą imama vadinti aukštesniąja muzikos mokykla.

1967 Mokyklai suteikiamas Stasio Šimkaus vardas.

1966 Mokyklai vadovauti ima Jonas Kasnauskas, įkuriamas metodikos kabinetas.

1963 Įsteigiamas muzikos teorijos skyrius.

1961 Vaikų muzikos mokykla pradeda savarankišką veiklą.

1960 Mokymo įstaiga sugrįžta į senuosius rūmus.

1959 Mokykla pavadinama muzikos technikumu.

1952 Veiklą pradeda liaudies instrumentų skyrius.

1951 Atidaromas bendrojo lavinimo skyrius.

1948 Prie mokyklos atidaroma septynmetė vaikų muzikos mokykla.

1945 Mokykla atkuriama vadovaujant Juozui Karosui (Donelaičio g. 8).

1939 Mokymo įstaiga perkeliama į Šiaulius.

1937 Mokyklos vairą perima Juozas Karosas.

1930 Rugsėjo 1 d. švietimo ministerijos įsakymu mokykla uždaroma.

1930 Veiklą tęsia privati Igno Prielgausko vadovaujama muzikos mokykla.

1928 S. Šimkus tęsia vadovavimą mokyklai. Išleistas pirmasis laikraščio “Muzikos atžalos” numeris.

1927 Konservatorijoje įsteigtame pedagoginiame skyriuje imami ruošti muzikos mokytojai.

1927 Dėl sunkių finansinių mokyklos problemų S. Šimkus atsistatydina ir išvyksta į JAV, mokyklai ima vadovauti Juozas Žilevičius.

1925 Gegužės 25 d. Klaipėdos Šaulių namų salėje įvyksta pirmasis KMM orkestro koncertas.

1925 Sausio 1 d. mokykla suvalstybinama.

1924 Įkuriamas orkestro skyrius, suformuojamas Klaipėdos muzikos mokyklos simfoninis orkestras.

1923 Rugsėjo 30 d. kompozitoriaus Stasio Šimkaus iniciatyva Klaipėdoje atidaryta konservatorija. Tuomet joje veikė dainavimo, fortepijono ir vargonų, styginių, pučiamųjų instrumentų bei kompozicijos (specialiosios teorijos) skyriai.

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos direktoriai:

Stasys Šimkus 1923 – 1927

Juozas Žilevičius 1927 – 1928

Stasys Šimkus 1928 – 1930

Ignas Prielgauskas 1930 – 1937

Juozas Karosas 1937 – 1939

Juozas Karosas 1945 – 1946

Klemensas Griauzdė 1946 – 1947

Juozas Karosas 1947 – 1953

Leonas Staneika 1953 – 1957

Aleksandras Buzys 1957 – 1958

Vaclovas Šerkšnas 1958 – 1962

Teresė Beinoraitė 1962 – 1963

Heincas Kybelka 1963 – 1966

Jonas Kasnauskas 1966 – 1992

Biruta Vaišienė 1992 – 2005

Loreta Jonavičienė 2005 – 2021