Veiklos kokybės įsivertinimo planas 2023 m.
2022-2023 m. Mokinių adaptacijos tyrimas.
2022-2023 m. Mokinių apklausa „Ugdymas mokyklos gyvenimu”.
2022-2023 m. Mokinių apklausa „Pamokų nelankymo priežastys”.
2022-2023 m. Tėvų apklausa. Nuomonė. Lūkesčiai.