Veiklos kokybės įsivertinimo planas 2023 m.
2023 m. Mokinių adaptacijos tyrimas
2023 m. Mokinių apklausa. Pamokų nelankymo priežastys
2023 m. Tėvų apklausa. Tėvų lūkesčiai, nuomonės