Konservatorija vykdo specializuoto ugdymo krypties programas:
Pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos antrąją dalį
ir Akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą.

BUP pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos

SUKP muzikos ugdymo dalis

Ugdymo planas 2023-2025