. Metodinės tarybos veiklos planas 2023 m.
Tautinių instrumentų ir akordeono metodinės grupės veiklos planas 2023 m.
Styginių instrumentų metodinės grupės veiklos planas 2023 m.
Pučiamųjų instrumentų metodinės grupės veiklos planas 2023 m.
Muzikos teorijos metodinės grupės veiklos planas 2023 m.
Fortepijono metodinės grupės veiklos planas 2023 m.
Džiazo ir populiarios muzikos metodinės grupės veiklos planas 2023 m.
Dainavimo metodinės grupės veiklos planas 2023 m.
Chorinio dirigavimo metodinės grupės veiklos planas 2023 m.
Bendro fortepijono metodinės grupės veiklos planas 2023 m.

. Metodinės tarybos veiklos planas 2022 m.