Konservatorija vykdo specializuoto ugdymo krypties programas:
Pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos antrąją dalį
ir Akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą.

BUP pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos

SUKP muzikos ugdymo dalis 2024 m.
SUKP muzikos ugdymo dalis 2013 m.

Ugdymo planas 2023-2025 

Muzikinių dalykų programiniai reikalavimai