Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis 2024

Reikalavimai kandidatams

Specializacijos:

Į konservatoriją priimami mokiniai, baigę bendrojo ugdymo mokyklų 8, 9 ir 10 klasę. Baigus konservatoriją įteikiamas brandos atestatas. Jis leidžia stoti į bet kurią aukštąją mokyklą. Atestato priedas su muzikinių dalykų pažymiais atveria duris tolimesnėms muzikos studijoms.

Prašymai papildomam priėmimui į laisvas vietas priimami 2024 m. liepos 1 – rugpjūčio 25 d. kartu su šiais dokumentais:

raštiškas tėvų sutikimas (jei mokinys neturi 18 metų);

asmens dokumentas (pateikiamas asmeniškai);

išrašas iš dienyno su pažymių vidurkiais;

viena fotonuotrauka (3×4 cm);


Išlaikę stojamuosius egzaminus, mokiniai turi pateikti mokymosi pasiekimų pažymėjimus iš pagrindinės ir muzikos mokyklų, tik tada jie bus priimti į konservatoriją.

Priimti mokiniai iki rugsėjo 15 d. privalo pasitikrinti sveikatą.

Stojantieji laiko šiuos egzaminus:

atlikėjo raiškos (pasirinktos specializacijos),

muzikos teorijos ir solfedžio,

lietuvių kalbos žinių patikrinimą raštu (tik baigusieji bendrojo lavinimo mokyklas ne lietuvių dėstoma kalba).

Papildomų stojamųjų egzaminų data – 2024 m. rugpjūčio 28 d.

Konsultacijos vyksta užsiregistravus į jas iš anksto el. paštu klaipedoskonservatorija@klssk.lt  arba tel. Nr.+370 659 75948
Užpildę stojančiojo Prašymo formą siųskite adresu: klaipedoskonservatorija@klssk.lt

INFORMACIJA TEIKIAMA:

tel.:+370 659 75948

El. paštas: klaipedoskonservatorija@klssk.lt

Socialiniai tinklai: www.facebook.com/konservatorija

Stojamųjų egzaminų reikalavimai atlikėjo raiškos (specializacijos) egzaminui (programa atliekama atmintinai):

FORTEPIJONO, STYGINIŲ INSTRUMENTŲ (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas, arfa), akordeono, gitaros, liaudies instrumentų (kanklės, birbynė), MUŠAMŲJŲ INSTRUMENTŲ, PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ SPECIALIZACIJA:

1. Etiudas arba virtuozinė pjesė.

2. Variacijos, rondo ar sonatos formos kūrinys, ciklas arba viena jo dalis.

Stojantiems į atlikėjo raiškos mušamųjų instrumentų specializaciją skiriama papildoma ritminių darinių pakartojimo muzikos instrumentu užduotis.


DAINAVIMO SPECIALIZACIJA:

1. Vienos liaudies dainos atlikimas.

2. Vienos laisvai pasirinktos dainos atlikimas.

CHORO DIRIGAVIMO SPECIALIZACIJA:

1. Vienos laisvai pasirinktos dainos atlikimas.

2. Vieno kūrinio fortepijonu skambinimas (jeigu mokėsi groti šiuo muzikos instrumentu) arba atlikimas kitu muzikos instrumentu.


POPULIARIOSIOS MUZIKOS (ir/ar džiazo dainavimo) specializacija:

Dvi laisvai pasirinktos populiariosios muzikos dainos ir/ar džiazo stiliumi. Atlikimas gali būti pateikiamas su fonograma.

Džiazo bei populiariosios muzikos fortepijono, gitaros, pučiamųjų instrumentų, mušamųjų instrumentų specializacija:

1. Etiudas arba virtuozinė pjesė (džiazo ir/ar populiariosios muzikos stiliumi).

2. Ritmo darinių pakartojimas balsu arba muzikos instrumentu.

GARSO REŽISŪROS SPECIALIZACIJA: 

1. Atlikti pasirinktą kūrinį fortepijonu arba kitu instrumentu; 

2. Pateikti savo sukurtą kūrinį (jeigu kuriate).  

  MUZIKOS TEORIJOS SPECIALIZACIJA: 

1. Pristatyti pasirinktą muzikos epochą, kompozitorių ir jo kūrybą; 

2. Atlikti pasirinktą kūrinį fortepijonu.   

KOMPOZICIJOS SPECIALIZACIJA (NAUJA)

1. Atlikti pasirinktą kūrinį fortepijonu arba kitu instrumentu; 

2. Pateikti savo sukurtą kūrinį audio, video formatu arba gyvai (jei kuriate). Nekuriantiems – pristatyti žodžiu pasirinktą muzikinį stilių.

Muzikos teorijos ir solfedžio egzaminas:

1. Gamų (mažoro ir minoro) iki 3 ženklų dainavimas.

2. Paprastųjų intervalų dainavimas.

3. T, S, D kvintakordų ir jų apvetimų dainavimas, dominantseptakordo dainavimas.

4. Nežinomo muzikinio teksto dainavimas.

5. Vienbalsis melodinis diktantas.

Nebaigusiems muzikos mokyklos:

1. Muzikinės klausos patikrinimas.

2. Ritmo patikrinimas.


 Stojamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 
Dėl kandidatų gebėjimų vertinimo
Prašymo forma 2024
Atvirų durų dienos vaizdo įrašas 2024 m.
Atvirų durų dienos vaizdo įrašas 2023 m.
Virtuali ekskursija po konservatoriją 2021