Vizija

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija – pažangi, atvira pokyčiams, besimokanti mokykla, plėtojanti individualius mokinio gabumus ir kūrybiškumą, veiksmingai įgyvendinanti specializuoto ugdymo krypties kartu su muzikos ugdymu programų turinį vientisoje švietimo sistemoje.

Misija

Konservatorijos misija – ugdyti išskirtinių gabumų muzikai turinčius vaikus pagal specializuoto ugdymo krypties programas (pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu), atskleisti mokinių muzikinius gebėjimus, kūrybiškumą, parengti juos aukštosioms muzikos ir meno krypties studijoms.