Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 2021–2024 metų strateginis planas .
Etikos kodeksas 2023.04.20
Darbo tvarkos taisyklės 2024
Darbo apmokėjimo sistema 2024 m.
Skyrių vedėjų ir darbuotojų veiklos vertinimo aprašas
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas
Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarkos aprašo tvirtinimo 
Turto ir lėšų naudojimo tvarka 
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 
 Mokytojų pareigybių aprašymai
Metodinės veiklos organizavimo nuostatai