Mokytojų taryba:

Pirmininkė – muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja Edita Ambrozaitienė;

Nariai – visi mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai.