Visuomenės sveikatos specialistė

Mokyklos visuomenės sveikatos specialistė Sandra Žalgirienė kab.
Kontaktai:
Tel. nr.: +37063416566
El. paštas: konservatorija@sveikatosbiuras.lt
www.sveikatosbiuras.lt
Darbo laikas gimnazijoje:


Pirmadienis: 8.30 – 16.36 

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30


FUNKCIJOS
1. Kartu su mokyklos bendruomene, parengti mokyklos sveikatos priežiūros veiklos plano
projektą.
2. Rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie mokinių sveikatos būklę.
3. Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės mokyklos bendruomenei.
4. Su bent vienu mokiniu, pradėjusio lankyti mokyklą ir ugdomo pagal pradinio ugdymo
programą, tėvu (globėju, rūpintoju) aptarti mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos
poreikį, o kitų mokinių – pagal poreikį.
5. Identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos
raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius.
6. Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius.
7. Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir mokyklos aplinkos sveikatinimo
priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją.
8. Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą
sveikatos ugdymo veiklą mokykloje.
9. Teikti sveikatos žinias mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos
stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai.
10. Teikti individualias konsultacijas mokyklos bendruomenei vaiko sveikatos klausimais.
11. Organizuoti, vesti paskaitas, pamokas, diskusijas, rengti žodinius, stendinius pranešimus,
parodas, anotacijas, publikacijas, rekomendacijas, konkursus, ir kitus aktyvius sveikatos
ugdymo užsiėmimus vaikams, jų tėvams ar teisėtiems atstovams ir mokyklos
darbuotojams vaikų sveikatos klausimais.
12. Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą mokykloje.

13. Konsultuoti mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių
maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais.
14. Prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį maitinimo organizavimo bendrojo
ugdymo mokykloje.
15. Dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant mokyklos veiklą


NAUJIENOS

Sveikatos biuro naujienlaiškis ir veiklų kalendorius

METODINĖ INFORMACIJA

SVEIKA MITYBA
Valgomosios druskos vartojimo atmintinė
Sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijos
Rakto skylutė – lankstinukas
Mityba vasaros metu
Vaiko priešpiečių dėžutė – lankstinukas

SVEIKA MITYBA


SVEIKATOS RODIKLIŲ ANALIZĖS

Sveikatos analizė 2022-2023 m.
Sveikatos analizė 2021-2022 m.
Sveikatos analizė 2020-2021 m.