Svarbiausia informacija apie ugdymo turinio atnaujinimo procesus:


Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos UTA koordinavimo komanda

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos UTA priemonių planas

Metodinė diena. Ugdymo proceso organizavimas įgyvendinant UTA

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos atvirų pamokų planas (I pusmetis)

2023 m. mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose, skirtuose atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui


Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai

Veikimas kartu su socialiniais partneriais

Atnaujintų bendrųjų programų diegimas

Kaip mokyklos vadovui pasirengti atnaujintų BP diegimui mokykloje

Ugdymo turinio atnaujinimas. Ką reikia žinoti

Kaip veikti diegiant atnaujintas BP

UTA įgyvendinimo ir koordinavimo komanda

Mokytojams apie kompetencijas

Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui

Kaip švietimo padaliniui pasirengti atnaujintų bendrųjų programų (BP) diegimui

Kaip mokyklai sėkmingai pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimui

Pasirengimo diegti atnaujintas programas tyrimo ataskaita

Mokomųjų renginių pagal dalykus ciklas (NŠA vaizdo įrašai)