Bir 16 2023

Žemdirbystės instituto Vėžaičių filiale.

#biologija

#ugdymaskarjerai

Dalinasi biologijos mokytojas Alvydas Šimkūnas.

Birželio 14 dieną keletas III klasės mokinių lankėsi Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro (LAMMC), Žemdirbystės instituto Vėžaičių filiale, Klaipėdos rajone.

Filialo mokslo darbuotojas dr. Gintaras Šiaudinis supažindino mokinius su LAMMC istorija, dabartine struktūra bei kai kuriais Vėžaičių filiale vykdomais tyrimais. Išvykos metu mokiniai susipažino su fitoremediacijos tyrimais: mokiniams buvo pristatytas lauko eksperimentas,  kur yra tiriama organinio substrato – nuotėkų dumblo įtaka augalų produktyvumui (2 nuotrauka), mokiniai taip pat apžiūrėjo sunkiuosius metalus akumuliuojančių augalų kolekciją.

Toliau buvo pristatyti įvairių energetinių augalų rūšių produktyvumo tyrimai, akcentuotas didelis šių augalų augimo greitis bei kitos biologinės savybės (1 nuotrauka).

Galiausiai mokiniams buvo parodyti mėlynžiedės liucernos selekciniai numeriai, iš kurių, vykdant atranką, numatoma sukurti veislę, tinkamą auginti vakarų Lietuvos regione. Buvo akcentuota ankštinių augalų reikšmė atmosferinio azoto fiksavimui simbiozėje su gumbelinėmis bakterijomis, tokiu būdu pagausinant dirvožemį azotu, kaip svarbiu mitybiniu elementu. 

Taip pat išvykos metu mokiniai įsisavino eksperimento metodikos detales: kaip sudaroma eksperimento schema, kokia kontrolinio varianto reikšmė lauko eksperimente (demonstraciniame fitoremediacijos tyrime, lyginat kontrolinį variantą, kur nenaudotas dumblas, su bandymo variantu jau vizualiai matoma nuotėkų dumblo įtaka pavėsinių kiečių biomasės prieaugiui, 2 nuotrauka). Mokiniams taip pat buvo paaiškinta kas yra apskaitinis laukelis, koks lauko pakraščio efektas augalų augimui ir kiti metodiniai klausimai.

Grįžti į naujienų sąrašą