Rgs 04 2023

Dovana Konservatorijai – perleisto pirmojo lietuviško mėnraščio „Aušra“ komplektas

Mokslo ir žinių šventinio renginio metu Konservatorijos bendruomenei buvo įteikta įspūdinga dovana – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir leidyklos „Prano ofsetas” perleistas pirmasis lietuviškas mėnraštis „Aušra“ (Auszra). Tai mėnraštis, ėjęs nuo 1883 metų kovo iki 1886 metų birželio Mažojoje Lietuvoje, Ragainėje ir Tilžėje. Leidinio iniciatoriai – buvę Marijampolės gimnazijos mokiniai ir Maskvos bei Sankt Peterburgo universitetų lietuvių studentai. Pirmojo numerio leidėju pasirašė Jonas Basanavičius. Laikraščio tiražas buvo pasiekęs 1000 egzempliorių, išėjo 40 numerių, sujungtų į 29 sąsiuvinius.

„Aušra“ buvo perleista 1983 metais Čikagoje, JAV, minint mėnraščio šimtmetį. Svarbiausias „Aušros“ uždavinys buvo telkti lietuvius, kelti tautinę savimonę.

Mums dovanojamas mėnraštis perleistas, paminint jo 140 metų sukaktį. Perleidimo iniciatorius Prezidentas Gitanas Nausėda, Mecenatas Pranas Kiznis.

Nepriklausomybės akto signataro Jono Basanavičiaus leidinys sutalpintas į penkias knygas, jos išleistos 2,1 tūkst. egzempliorių tiražu: 1,5 tūkst. rinkinių perduota šalies mokykloms, bibliotekoms, muziejams, dar 300 – lituanistinėms mokykloms.

Dovanotojai kreipiasi į mūsų bendruomenę: „Tikimės, kad šią dovaną branginsite, skaitysite ir kūrybiškai naudosite Jūsų mokyklai reikšmingomis progomis, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros bei kitų dalykų pamokoms ir pilietiškumo iniciatyvoms. Tegul Aušra leidžiasi į savo kelionę po Lietuvos mokyklas, miestus, miestelius ir kaimus bei lietuvių bendruomenes plačiajame pasaulyje. Tepasiekia ji kiekvieną, neabejingą lietuvių tautos likimui“.

„Aušros“ komplektą pavartyti ir paskaityti galite užsukę į Konservatorijos biblioteką.

Mokytoja Regina Baronienė

Grįžti į naujienų sąrašą