Bir 05 2024

Šimkiukų padėka rėmėjams už naujus tautinius kostiumus

Gegužės 28 dieną įvyko padėkos koncertas „Tautiniai gaidų raštai”. Šis  koncertas  – nuoširdi padėka rėmėjams, kurie padėjo konservatorijos kanklininkėms įsigyti naujus, Mažosios Lietuvos regiono tautinius kostiumus, kurie  pabrėžia lietuviškumą, yra neatsiejama mūsų tapatybės dalis. 

Koncerte skambėjo lietuviška muzika, atliekama kanklių ansamblio (vadovė A. Alšauskienė), birbynių ansamblio (vadovas A. Tumanovas), skudučių ansamblio ir tautinių instrumentų orkestro (vadovas G. Jonaitis), perkusija (I. Spalinskaitė-Kurienė). Koncerto pabaigą vainikavo tautiškumo dvasią sustiprinanti lietuvių liaudies daina, atliekama konservatorijos mišraus choro (vadovė J. Vyšniauskienė, chormeisteris R. Baršauskas).

Esame ir būsime dėkingi visiems rėmėjams, prisidėjusiems prie šio kilnaus tikslo įgyvendinimo.

VIDEO

Grįžti į naujienų sąrašą