Projekto poveikio tyrimas.

. Projekto dalyviai mokiniai

. Projekto dalyviai mokytojai


Mokytojų pranešimas VII virtualioje „Muzikų forumo” konferencijoje (Erasmus+, dalykų integracija)

Konservatorijos mokytojų: Reginos Baronienės, Rasos Oberhaus, Livijos Trakumienės pranešimas, dalinantis tarptautinio Erasmus+ projekto patirtimis „Bossa Novos muzikos, teatro ir užsienio kalbų integracija Erasmus+ projekte”.

Mokytojų pranešimas VII virtualioje „Muzikų forumo” konferencijoje (Erasmus+, dalykų integracija)


Projekto finalinis straipsnis

Nuo 2021 metų spalio mėnesio Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija įgyvendina Erasmus+ K1 programos projektą “Mokymo(si) kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi”. Projektas truko 18 mėnesių, ir, įvykdžius bei atliepus išsikeltus tikslus, yra baigtas. Projektas parengtas įvertinus aktualiausius pastarųjų metų konservatorijos iššūkius: nuolatinis ugdymo kokybės gerinimas bei visokeriopa sklaida. Konservatorijos veiklos analizė parodė, kad ugdymo kokybei stiprią įtaką turi šiuolaikiškų metodų ir priemonių taikymas, mokymo ir mokymosi procesų organizavimas, tarptautinis bendradarbiavimas, geroji Lietuvos bei užsienio šalių patirtis. Taip pat mokyklai naudinga organizuoti tarptautinio bendradarbiavimo sklaidą (tai labai prisideda prie Konservatorijos vardo garsinimo ir prie muzikai gabių vaikų pritraukties).

Pagrindiniai šio projekto tikslai prisidėjo prie kalbų mokymo(si) kokybės gerinimo bei sudarė sąlygas mokytojams pasidalinti gerąja patirtimi su Europos mokyklomis, taikant šiuolaikinius vaikams patrauklius kalbų mokymosi metodus – suintegruojant užsienio kalbų mokymąsi, dramą bei Bossa Novos muzikos stilių. Toks projektas aktualus muzikinį ugdymą teikiančioms mokykloms – skatinti mokinių ir mokytojų kūrybiškumą, per meną ir skirtingų kultūrų pažinimą.

Iš projekte numatytų mokyklų partnerių projekto veiklose dalyvavo tik viena – Denizli (Turkija) Hakki Derekoylu Guzel Sanatlar Lisesi. Mobilumo etapas truko 10 dienų, prasidėjo 2022 m. gegužės 30 d. Gegužės 8 d. – premjeros diena. Publikai buvo pristatytas 40 minučių performansas „Singing Waters of Bossa Nova“ („Dainuojantys Bossa Novos vandenys“). Performanse dainavo, grojo (fortepijonas, peskusija, gitara, kanklės, trimitas, saksofonas) vaidino ir Turkijos, ir Lietuvos mokiniai.

Antroji mokykla partnerė (2022 m. spalio 10-20 d.) – Tarptautinė Rytų Paryžiaus mokykla (Paryžiaus Noisy-le-Grand priemiestyje). Šios mokyklos portugalų kalbos mokytoja E-Twinning platformoje (patnerio paieškoje) surado mus pati. Mobilumo metu mus mokė portugalų kalbos žodžių ir tarties. Spalio 20 d. – premjeros diena. Publikai buvo pristatytas 40 minučių performansas „Reflectiones of Bossa Nova“ („Bossa Novos atspindžiai“). Performanse dainavo, grojo (fortepijonas, perkusija, trimitas, saksofonas, arfa, klarnetas) vaidino daugiau nei 100  Prancūzijos ir Lietuvos mokinių.

Trečioji mokykla partnerė – Integruota bendrojo ugdymo Kurt Schumacher vardo mokykla Ingelheime (Vokietija) – ją, prisiminę senus kontaktus, suradome ir kartu kurti motyvavome patys. Vokietijos mobilumas – 2023 m. vasario 6-15 d. Vasario 15 d. publikai buvo pristatytas 40 minučių performansas „Flight of Bossa Nova“ („Bossa Novos skrydis“). Performanse dainavo, grojo (fortepijonas, perkusija, saksofonas, arfa, fleita, Vokietijos mokyklos styginių instrumentų orkestras) vaidino apie 40  Vokietijos ir Lietuvos mokinių.

Pagrindinės projekto veiklos buvo „Grupiniai mokinių mobilumai” į mokyklas partneres – tai tarptautiniai mokymai mokiniams iš visų šalių partnerių, kurie skirti anglų kalbos tobulinimui bei portugalų kalbos mokymuisi. Susitikimų metu mokiniai, padedami lydinčių pedagogų, mokėsi Bossa Nova žanro dainų tekstų anglų ir portugalų kalbomis, improvizavo džiazo stiliumi dainuodami, muzikuodami, dirbdami su perkusija bei naudodami teatro elementus, mokėsi pagal iš anksto parengtas kalbines bei muzikines užduotis, ieškodami geriausio sprendimo tarptautinėse grupėse ir tarptautiniame kolektyve. Ir galutinį kūrybinį produktą – performansą – kiekvienoje šalyje sukūrė skirtingą.

Mokiniai taip pat pagerino IT žinias, naudodami socialinius tinklus sklaidai, rengdami įrašus, užmegė kontaktus su partnerių mokiniais, susipažino su Europos šalių menais ir kultūra. Mobilumo dalyviai mokytojai pagerino anglų kalbos, kūrybiškumo, tarptautinio bendravimo ir bendradarbiavimo, organizacines bei profesines kompetencijas. susipažino su Europos mokyklomis, kolektyvais, menais, kultūra, pagerino IT įgūdžius organizuodami tarptautines nuotolines pamokas, naudodami socialinius tinklus sklaidai, rengdami įrašus, dalindamiesi gerąja patirtimi su partneriais.

Po kiekvieno mobilumo buvo vykdoma projekto sklaida. Mobilumai buvo pristatyti konservatorijos mokiniams, mokytojams, administracijos atstovams, tėvams. Po mobilumo sklaidos renginių užpildytose anketose 95% respondentų teigiamai įvertino Erasmus+ tarptautinių projektų galimybes, 92% manė, kad pristatytos veiklos motyvuoja mokinius stengtis pamokose, siekti aukštesnių rezultatų. 95% mobilumų pristatymus įvertino aukštais balais (9-10),  70% respondentų nurodė, kad norėtų dalyvauti panašiuose projektuose.

Mobilumų sklaidoje dalyvavo muzikos ir meno mokyklų mokiniai ir mokytojai: Gargždų, Pagėgių, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko, Viekšnių, Šilalės, Mažeikių,  Klaipėdos J. Karoso, Rietavo, Plungės, Tauragės, Jurbarko, Palangos, Kretingos, Skuodo. Bendrojo ugdymo mokyklų  – Endriejevo ir Kretingos Simono Daukanto progimnazijų, Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centro, Klaipėdos E. Balsio meno mokyklos, LMTA Klaipėdos fakultetų bendruomenių nariai. Mokytojai savo patirtis pristatė VII virtualioje „Muzikų forumo” konferencijoje.

Projekto dalyvių poveikio tyrimo anketa. Mobilumų dalyviai (mokiniai) – 84% – pagerėjo anglų kalbos žinios, 36% – anglų kalbos pažymys pakilo 1 balu, 12% – 2 balais, 4% – 3 balais (likę 48% iki projekto turėjo aukščiausią, 10 balų, vertinimą), mobilumo logistika patenkinti liko 92% respondentų, 92% veiklos ugdė kūrybiškumą, 88% mano, kad mobilumuose buvo paskleista geroji nacionalinė patirtis, 92% susipažino su partnerių šalių kultūra ir menu, 76% mano, kad vykdytos veiklos ir metodai buvo inovatyvūs.

Mobilumų dalyviai – trys mokytojai (anglų kalbos, džiazinio ir populiariosios muzikos vokalo, teatro) – 100% respondentų pagerino užsienio kalbų žinias ir vadybines kompetencijas, 100% mano, kad buvo buvo paskleista geroji nacionalinė patirtis, 100% – pavyko geriau pažinti nacionalinę šalių kultūrą, 100% mano, kad sklaidos renginių pakako.


MOBILUMAS INGELHEIME (VOKIETIJA)

2023 m. vasario 6-15 d. kartu su partneriu, Integruota bendrojo ugdymo Kurt Schumacher vardo mokykla pradėjome vykdyti tarptautinės Erasmus+ programos projekto „Improving the quality of teaching by improving language learning and sharing the best praktice of Klaipėda Stasys Šimkus Conservatory“veiklas.

Buvome jaukiai sutikti mokykloje. Prisistatėmė vokiečių kalba. Vokietijos mokyklos bendruomenei, kuri kartu su mumis vykdė projekto veiklas (mokytojai, styginių instrumentų orkestro, teatro būrelio mokiniai) papasakojome apie projekto tikslus ir siekiamą rezultatą. Kadangi nuotoliniuose susitikimuose jau buvo daug kas aptarta, susitarta, atrinktas visas repertuaras, parinktas režisūrinis muzikinio spektaklio sprendimas, suderintas bendro darbo laikas – tai kurti šioje šalyje buvo lengva, ir greitai vieni kitus supratome. Mokyklos direktorius pasakė, jog šis projektas ne europinis, o pasaulinis, nes vokiečiai ir lietuviai kartu atliks brazilišką muziką.

Projekte, kuris apima muzikos, teatro ir užsienio kalbų veiklas, kartu su mumis (3 mokytojais ir 8 mokiniais iš Klaipėdos) iš Ingelheimo mokyklos dalyvavo apie 30 mokinių ir 2 mokytojai (teatro ir styginių instrumentų orkestro). Režisūrinį sprendimą pasirinkome tokį – lėktuvo įgula atskrenda į Rio de Ženeiro oro uostą, ten pat atskrenda ir styginių instrumentų orkestro muzikantai iš Vokietijos. Mergina pameta pasą, atsiranda simpatija tarp lietuvio lakūno ir muzikantės vokietės… Dramaturginę liniją apjungia Bossa Novos ir Lotynų Amerikos muzika. 

Vasario 15 d. – premjeros diena. Publikai buvo pristatytas 40 minučių performansas „Flight of Bossa Nova“ („Bossa Novos skrydis“). Performanse dainavo, grojo (fortepijonas, perkusija, tr saksofonas, arfa, fleita) vaidino ir Vokietijos, ir Lietuvos mokiniai. Premjera tapo didele švente ir mums, ir Vokietijos mokyklos bendruomenei.

Dainos, kurios buvo atliktos anglų, portugalų, kalbomis:

ONE NOTE SAMBA

GERL FROM IPANIMA

WATHERS OF MARCH

MAS QUE NADA

PELA LUZ DOS OLHOS TEUS  

OS GRILOS LYRICS.

SKLAIDA. Pasidalino projektų administratorė Regina Baronienė.

#ErasmusPlus

#IntegrierteGesamtschuleKurtSchumacherIngelheim

Kovo 21 d. tarptautinis Erasmus+ projektas „Bossa Nova” buvo pristatytas itin gausiai auditorijai. Mokiniai pasidalino savo tarptautinėmis patirtimis apie mobilumą Ingelheimo (Vokietija) IGS mokykloje. Atliko Bossa Novos dainas ir papasakojo įspūdžius iš kelionės.

Mūsų pristatymą stebėjo:

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos džiazinio skyriaus mokiniai,

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro džiazinio meno raiškos studijos „Junior City Jazz” auklėtiniai,

LMTA Klaipėdos fakulteto muzikos katedros studentai,

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokiniai ir mokytojai.

Kovo 31 d. – šio, tris mobilumus apjungusio, projekto (Denizli, Paryžius, Ingelheimas) – pabaigos data. Projektas truko 18 mėnesių.

Džiaugiamės jo sėkme, sklandumu ir patirtimis.

Džiugina ir trumpos sklaidos dalyvių apklausos rezultatai. Didžioji dauguma norėtų dalyvauti panašiame projekte.


IGS mokyklos tinklapis apie projektą :

Flights of Bossa Nova

Schülerinnen und Schüler der IGS Ingelheim

Dalinasi Regina Baronienė


Mobilumas Vokietijoje (Vasario 15 d.)

„Flight of Bossa Nova” (2023-02-15, Vokietija).

#ErasmusPlus

#IntegrierteGesamtschuleKurtSchumacherIngelheim

Projektas „Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“.

Vasario 15 d.

Premjera. Performansas „Flight of Bossa Nova“.

Maloniausia staigmena tapo žiūrovai. Kultūringi, žingeidūs, dėkingi.

Maloniai kvietė atvykti ir dar kartą kurti kartu. Atvykti į mūsų mokyklą juos pakvietėme ir mes.

Kalbėjome ir dainavome anglų, vokiečių, lietuvių ir portugalų kalbomis. O sujungė mus muzika.

Dalinamės premjeros nuotraukomis.


Mobilumas Vokietijoje (Vasario 14 d.)

#ErasmusPlus
#IntegrierteGesamtschuleKurtSchumacherIngelheim
Projektas „Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“.
Vasario 14 d.
Kelionei artėjant į pabaigą jaučiamės laimingi ir pilni įspūdžių. Su džiaugsmu prisimename
kiekvieną čia praleistą dieną. Aplankytus muziejus, miestelius bei fantastišką miuziklą, kuris dar
ilgai liks atmintyje. Šiltus ir draugiškus vokiečius, kurie pirmąją dieną mus taip draugiškai priėmė
vaišindami nuostabiais tradiciniais kepiniais. Nuotaikingus pokalbius, juoką bei visus, kurie buvo
kartu. Nuostabų orą, kuris lydėjo mus anksti ryte ir džiugino dieną! Džiaugiamės tobulėję ne tik
teatre ir muzikoje, bet ir bendravime! Žinoma, pagrindinė mūsų kalba, kuria bendravome su
vokietukais buvo anglų, tačiau su šypsena veide sveikinomės bei vieni kitiems linkėjome geros
dienos ir vokiečių kalboje. Baigiantis projektui atsikvepiam šiek tiek lengviau, jaučiame
palengvėjimą, visgi rimtai žiūrėjome į repeticijas bei galutinį rezultatą, kuriuo esame patenkinti!
Ačiū už galimybes. Esame laimingi mokydamiesi čia! Ir jei galiu pridėti žinutę nuo savęs, jaučiu,
kad akimirksniu prabėgus laikui, kai metas grįžti namo, ne tik tarp mūsų mokinių, bet ir tarp
mokytojų ryšys bei draugystė tapo dar stipresnė.
Urtė Endružytė


Mobilumas Vokietijoje (Vasario 11 d. Anglų teatras Frankfurte)

#ErasmusPlus
#IntegrierteGesamtschuleKurtSchumacherIngelheim
Projektas „Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“.
Vasario 11 d.
Anglų teatras Frankfurte
Vasario 11d., šeštadienį, lankėmės Frankfurto “The English Theatre”, kuriame žiūrėjome miuziklą
“Sister Act” (liet. “Netikra vienuolė”). Visą kelionę nekantriai laukėme šio spektaklio. Kiekvieną
kartą Frankfurto gatvėse užtikę “Sister Act” plakatą su rūkančia vienuole pradėdavome diskutuoti,
dalintis lūkesčiais: “Tikiuosi, kad angliškai bus ir be nesuprantamo vokiško akcento”, “Tikiuosi,
kad nenusidainuos labai ten visi”. Džiugu pranešti, kad “The English Theatre” atlikėjai bei kūrybinė
komanda mūsų lūkesčius ne tik išpildė, bet ir pranoko. Akinančios šviesos, disco ir dūmų
kamuoliai, įspūdingi šokių numeriai, akimirksniu pasikeičiančios dekoracijos ir kostiumai. Visa tai
žavėjo mus, lietuvius, atvykusius iš šalies, kurioje komercinis muzikinis teatras nelabai prigijęs.
Spektaklio metu buvo sunku nusėdėti, norėjosi užsimesti blizgantį abitą ir šokti bei dainuoti kartu
su tomis pašėlusiomis vienuolėmis, juolab, kad mūsų tarpe esančios džiazo ir populiariosios
muzikos specializacijos atstovės Konservatorijos džiazo chore ne tik daugumos miuziklo dainų
tekstus ir melodijas, bet ir judesius išmoko. Aš ir mano bendrakeleiviai visą likusį vakarą/naktį
dalinomės įspūdžiais, kurių tikrai liko nemažai.
Jokūbas Kulevičius


Mobilumas Vokietijoje (Vasario 10 d. Repeticija.)

#ErasmusPlus
#IntegrierteGesamtschuleKurtSchumacherIngelheim
Projektas „Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“.
Vasario 10 d.
Repeticija.
Skamba net keturios kalbos: anglų, vokiečių, portugalų, lietuvių. Ieškoma įdomesnių mizanscenų,
aptariamos rekvizito detalės, tobulinama vaidyba. Premjeros data nenumaldomai artėja, o dar
nepajungtas garsas, multimedija…Šiandien, vasario 13 d., bandysime viską sujungti  Scenoje
veikia aštuoni mokiniai iš Lietuvos ir virš dvidešimt Vokietijos muzikantų ir jaunųjų aktorių.


Mobilumas Vokietijoje (Vasario 8 ir 11 dienos. Ekskursijų dienos.)

#ErasmusPlus
#IntegrierteGesamtschuleKurtSchumacherIngelheim
#Ugdymaskarjerai
Projektas „Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“.
Vasario 8 ir 11 dienos.
Ekskursijų dienos.
Traukiniu vykome į šalia esantį miestą Mainzą, kuriame, dar mums esant Lietuvoje, buvo
suplanuotos dvi ekskursijos. Pirmoji – antroje pagal dydį, svarbumą, populiarumą Vokietijoje
“2DF” televizijoje.
Per dvi valandas gidė mums nuosekliai papasakojo apie darbo televizijos reikalavimus ir galimybes,
darbo planavimą, laidų vedimą, marketingą. Apžiūrėjome beveik visas studijas. Mėginome tartis dėl
darbo šešėliavimo vizito šioje televizijoje (pavyzdžiui, Konservatorijos garso režisieriams), tikino,
kad tokią praktiką ši televizija taiko, taigi, turime viltį vėl atvykti 
Antroji ekskursija taip pat labai įspūdinga. Aplankėme varinių pučiamųjų instrumentų manufaktūrą
„Gebr. Alexander“.
Oficialiame tinklapyje ši firma taip save pristato:
“Kai reikia įvertinti muzikos instrumento kokybę, vienas veiksnys visada yra pirmas – garsas.
Muzikos instrumentai iš “Gebr. Alexander” turi būdingą garsą, kurį išlavinta ausis gali atskirti nuo
daugybės skirtingų instrumentų garsų, tai Alexandro skambesys. Subalansuotas, harmoningas mūsų
instrumentų tonas tapo standartu daugeliui pučiamaisiais muzikos instrumentais grojančių
muzikantų”.
Manufaktūra įkurta 1782 m., ir jau septintoji meistrų karta tobulina instrumentų garsą.
Pamatėme valtornų, eufonijų ir tūbų kelionę – nuo skardos sulenkimo (kuriant formą instrumentui)
iki tobulo garso (nupoliruotam ir paruoštam pardavimui instrumentui). Valtornos kaina – apie 8.000
eurų, tūbos – apie 20.000 eurų.
Vasario 11 d. apsilankėme Frankfurte, o jis – Frankfurtas prie Maino – svarbus komercinis ir
ekonominis centras. Įspūdinga miesto panorama, kurioje vyrauja puikus daugiaaukščių pastatų
kvartalas. Frankfurtas taip pat gerai žinomas dėl išskirtinio skaičiaus puikių muziejų, apimančių
meną, mokslą ir istoriją. Viename iš tų muziejų – gamtos istorijos muziejuje (Naturmuseum
Senckenberg), antrame pagal dydį Vokietijoje, apsilankėme ir mes. Kartu su daugybe ekspozicijų,
susijusių su mūsų planetos biologine įvairove ir organizmų evoliucija, muziejuje yra didžiausia
Europoje dinozaurų paroda.
O vakare Anglų teatre (English Theatre Frankfurt) stebėjome miuziklą “Sister Act” (kompozitorius
Alan Menken).
Projektų administratorė


Mobilumas Vokietijoje (Vasario 6-7 dienos)

Vasario 6-7 dienos

#ErasmusPlus

#IntegrierteGesamtschuleKurtSchumacherIngelheim

Projektas „Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“.

Tai trečioji ir paskutinė šio projekto išvyka. Vokietija, Ingelheimo integruota Kurto Shumacherio vardo bendrojo lavinimo mokykla. Ilgai derintos datos, projektinės ir kultūrinės veiklos, muzikiniai kūriniai. Keletas virtualių susitikimų Zoom platformoje, aiškumo ir tikslumo paieškos. Projekte dirba du vokiečių mokytojai: Chistiane (drama), Cristopher (orkestro vadovas), styginių instrumentų orkestro ir teatro mokiniai. Styginių orkestrui kūrinius padės atlikti Urtė (fleita), Dovydas (saksofonas), Matas (perkusija).

Vakar buvome maloniai sutikti mokykloje, vieni kitiems teikėme dovanas ir bendravome. Projekto pagrindinė kalba yra anglų, bet kalbame ir vokiečių kalba.

Abiejų grupių susitikimo metu IGS direktoriaus pavaduotojas Stefan Lechert pajuokavo, kad mūsų abi mokyklos susijungė ne Europos, bet pasaulinio projekto veikloms, nes vokiečiai su lietuviais atliks brazilų muziką. ☺

Nors po intensyvios kelionės dienos buvome itin pavargę, bet keletas mūsų vakare naujoje Ingelheimo karališkoje kultūros ir kongresų salėje klausė Antonín Dvořák simfoniją Nr. 9 e-moll „Iš Naujojo pasaulio“, op. 95 ir Samuel Coleridge-Taylor kūrinį „Hiawatha vestuvių šventė“ (iš „Dainos apie Hiawatha“ op.30). Scenoje muzikavo 90 orkestrantų ir 120 choro atlikėjų. Po sujungto skrydžio (Palanga-Ryga-Frankfurtas) muzika buvo puiki terapija ausims.

Na o šiandien prasidėjo repeticijos.


Prisistatymas mobilumo patneriui – Tarptautinei Rytų Paryžiaus mokyklai „Bonjour, la France!

Mokyklos FB LIEP refleksija:

Mokyklos FB LIEP refleksija


LIEP mokyklos apie projektą informacija:

LIEP mokyklos apie projektą informacija


Tėvų susirinkimas:

Pristatymas tėvų susirinkime


MOBILUMAS PARYŽIUJE

2022 m. spalio 10-20 d. kartu su partneriu, Tarptautine Rytų Paryžiaus mokyklą (Paryžiaus Noisy-le-Grand priemiestyje), pradėjome vykdyti tarptautinės Erasmus+ programos projekto „Improving the quality of teaching by improving language learning and sharing the best praktice of Klaipėda Stasys Šimkus Conservatory“veiklas.

Buvome jaukiai sutikti mokykloje. Prisistatėmė su lietuviška sutartine “Bitula bite”, kartu dalyvavome muzikinėje viktorinoje, kurią paruošė priimamčioji mokykla. Šio mobilumo didžiausia sėkme tapo partnerių projekto koordinatorė, portugalų kalbos mokytoja, kuri pati E-Twinning tinklapyje, mums paskelbus apie partnerio paiešką šiame projekte, mus ir surado. Online susitkimų metu, derindami projekto vadybą, repertuaro parinktis, apgyvendinimo klausimus, gerai pasiruošėme mobilumui.  

Projekte, kuris apima muzikos, teatro ir užsienio kalbų veiklas, kartu su mumis (3 mokytojais ir 9 mokiniais iš Klaipėdos) iš Tarptautinės Rytų Paryžiaus mokyklos dalyvavo apie 90 mokinių ir 2 mokytojai. Projekto veiklose dainavo, grojo, vaidino, keliomis užsienio kalbomis bendravo portugalų ir ispanų sekcijų mokiniai. Režisūrinį sprendimą pasirinkome tokį – turistai atskrenda į Rio de Ženeirą, apsilanko stebuklingame mieste (port. – Cidade Maravilhosa), pamato Kristaus laimintojo skulptūrą (port. Cristo Redentor), sukuria legendinio baro “Veloso” atmosferą, užsimezga meilės romanas… Dramaturginę liniją apjungia Bossa Novos muzika.

Iš visų trijų mobilumų šis buvo skaitlingiausias. Labai džiugino ir tai, kad mokytoja yra gimusi ir didelę dalį gyvenimo gyvenusi Brazilijoje. Ji išmokė mūsų atlikėjus portugalų kalbos žodžių ir tarties.

Spalio 20 d. – premjeros diena. Publikai buvo pristatytas 40 minučių performansas „Reflectiones of Bossa Nova“ („Bossa Novos atspindžiai“). Performanse dainavo, grojo (fortepijonas, perkusija, trimitas, saksofonas, arfa, klarnetas) vaidino ir Prancūzijos, ir Lietuvos mokiniai. Į performanso premjerą atvyko Brazilijos ambasados Paryžiuje atstovė. Premjera tapo didele švente ir mums, ir Prancūzijos mokyklos bendruomenei.

Dainos, kurios buvo atliktos anglų, portugalų, ispanų kalbomis:

ONE NOTE SAMBA

GERL FROM IPANIMA

WATHERS OF MARCH

MAS QUE NADA

PELA LUZ DOS OLHOS TEUS  

OS GRILOS LYRICS.

Pristatymas mokyklai(I-asis viešinimas):

Pristatymas konservatorijos bendruomenei (Spalio 28 d.)

Paryžiaus mobilumo pristatymas mokyklos bendruomenei 2022-10-28

#ErasmusPlus

Projektas „Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“

#LycéeInternationalDelEstParisien

Spalio 28 dieną Konservatorijos bendruomenei pristatėme projektines veiklas, kurios spalio 10-20 dienomis buvo įvykdytos kartu su Tarptautinės Rytų Paryžiaus mokyklos mokiniais ir mokytojais. Projekto dalyviai – ir trys mokytojos, ir 9 mokiniai – papasakojo apie sėkmes, iššūkius ir projekto rezultatą, atliko dvi Bossa Novos žanro dainas, vaidybą ir režisūrinį sprendimą adaptavo Konservatorijos salei, pavaišino visus populiariausiu Paryžiuje valgytu maistu – bagetėmis. 🙂

Buvo gautos 27 projekto sklaidos renginio dalyvio anketos. Jose visi apklausos dalyviai sutiko, kad:

– buvo supažindinti su Erasmus+ projektų galimybėmis;

– pristatytos veiklos motyvuoja vaikus stengtis siekti aukštesnių rezultatų.

Į klausimą, ką naujo sužinojote, tarp įvairių atsakymų (kad buvo supažindinti su Paryžiaus kultūra, projekto repeticijomis ir kt.) buvo nemažai atsakymų, kad Neda yra stipri (ji performanso finale atliko sceninių kautynių triuką). 😄

24 apklaustieji norėtų dalyvauti panašiame projekte (trys – ne, nes nepakankamai gerai moka anglų kalbą, yra namisėdos).

Projekto įvertinimas 10 balų skalėje: 26 – 10, 1 – 9.

Džiaugiamės, kad sudominome.

Projekto administratorė Regina Baronienė


LIEP mokyklos apie projektą informacija:

Les élèves du Lycée international de l’Est parisien


Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“ 22.10.19

#ErasmusPlus

Projektas „Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“

#Lycée International de l’Est Parisien

https://www.facebook.com/academie.creteil

Spalio 19 d.

Praleidę daugiau nei pusę laiko Paryžiuje norime pasidalinti savo įspūdžiais. Dažiaugiamės, jog dalyvaudami šiame projekte galime susipažinti su naujais žmonėmis, pažinti jų kultūrą. Prancūzų mokiniai draugiškai bei šiltai mus priėmė į savo mokyklą, supažindino mus su apylinkėmis, kasdieniniu gyvenimu, todėl išvydome ne tik turistinę šio miesto pusę. Geriau pažinome ne tik prancūzus, bet ir vienas kitą. Linksmai leidžiame laiką drauge, muzikuojame, tobuliname anglų kalbos bei teatro įgūdžius. Džiaugiamės turėdami galimybę keliauti ir tobulėti. Merci beaucoup!

Neda Usonytė


Projektas „Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“ 22.10.20

Performansas “Reflections of Bossa Nova” (2022-10-20, Tarptautinė Rytų Paryžiaus mokykla)

#ErasmusPlus

Projektas „Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“

#Lycée International de l’Est Parisien

https://www.facebook.com/academie.creteil

2022 m. spalio 20 dieną Paryžiaus (Noisy-le-Grand) Tarptautinėje Rytų Paryžiaus mokykloje įvyko muzikinio spektaklio “Bossa Novos atspindžiai” (“Reflections of Bossa Nova”) premjera.

Premjeroje dainavo, vaidino ir grojo 80 projekto dalyvių.

Skambėjo aštuonios Bossa Novos dainos.

Dainos atliktos anglų, portugalų, ispanų kalbomis.

Spektaklio trukmė – 40 minučių.

Spektaklis kartu su užsienio partneriais sukurtas kūrybinėse dirbtuvėse per 30 valandų.

Spektaklio žiūrovai – Tarptautinės Rytų Paryžiaus mokyklos mokytojai ir mokiniai.

Premjerą stebėjo Brazijos ambasados atstovė.

Visi dalyviai gavo tarptautinio Erasmus+ projekto „Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“ sertifikatus.

Projekto administratorė Regina Baronienė


„Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“ REPETICIJOS

#ErasmusPlus

Projektas „Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“

 

#Lycée International de l’Est Parisien

https://www.facebook.com/academie.creteil


„Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“ – Spalio 17 d.

#ErasmusPlus

Projektas „Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“

#Lycée International de l’Est Parisien

https://www.facebook.com/academie.creteil

Spalio 17 d.

Vyksta intensyvios repeticijos. Prancūzai turtina būsimą muzikinį spektaklį instrumentais, jau turime trimitą, saksofoną ir arfą! Labai džiaugiamės projekto partneriais.

Didžiausius atstumus nukeliaujame metro. Daugelis mūsų šios susisiekimo priemonės jau nebemėgsta.☺ Bet labai pamėgome bagetes, jas patogu valgyti visur.

Turėjome dvi laisvas dienas. Tad aplankyta:

Nacionalinis Žoržo Pompidu meno ir kultūros centras, šiuolaikinio meno ekspozicijų kompleksas Beaubourg rajone IV Paryžiaus kvartale;

Eifelio bokštas;

Luvras arba Luvro muziejus – buvę Prancūzijos karalių rūmai Paryžiaus centre;

Per Lašezo kapinės (pranc. Le cimetière du Père-Lachaise) – kapinės Paryžiuje, vienos iš žymiausių kapinių visame pasaulyje;

Prancūzijos nacionalinis oro ir kosmoso muziejus.

Plaukiojome laivu Senos upe ir grožėjomės Paryžiumi.

Siunčiame jums nuoširdžius linkėjimus ir ilgimės 200 metrų kelio Šimkinė-bendrabutis.

Projekto administratorė Regina Baronienė


Projektas „Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“ – Lycée International de l’Est Parisien

#ErasmusPlus

Projektas „Mokymosi kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi“

#Lycée International de l’Est Parisien

Antra šio projekto išvyka. Prancūzija, Paryžius, Tarptautinė Rytų Paryžiaus mokykla. Patneriai mus surado patys, nes norėjo dalyvauti šiame projekte (ES lėšas turime tik mes, prancūzai turi stiprią motyvaciją kartu dainuoti).  Šio projekto administratorė Rita Carvalho yra užsienio kalbų mokytoja, o jos mokiniai noriai dainuoja Bossa Nova dainas todėl, kad ji pati yra brazilė ir populiarina šį muzikos stilių Prancūzijoje. Taip, Ritą labai stebino faktas, kad Bossa Novos dainas mes į Paryžių atvežėme iš Lietuvos ☺. Rita pakvietė dainuoti 75 savo mokyklos mokinius (brazilų, portugalų, ispanų grupės). Bossa Novos muzika skambės portugalų, ispanų ir anglų kalbomis. 

Šis projektas apjungia užsienio kalbų mokymąsi, muziką ir teatrą. Prieš vykdami į Paryžių jau išmokome tarti portugališkai „stebuklingas miestas“ – „Cidade Maravilhosa“ – apie stebuklingą miestą Rio de Ženeirą, kuriame ir gimė Bossa Nova. Visi Konservatorijos dalyviai turi vaidmenis spektaklyje, noriai prie vaidybinių situacijų jungiasi ir prancūzai.

Nepaisant to, kad iš  Ch. De Gaulle“io  oro uosto iki mokyklos važiavome tiek pat laiko, kiek iš Klaipėdos iki Paryžiaus (traukinių eismas buvo sustabdytas, nusprendėme, kad gal streikuoja☺), sakome – bref super!

Projekto administratratorė Regina Baronienė


SKLAIDA STOVYKLOJE ( rugpjūčio 08-23)

Projektų pristatymas „Muzika kviečia kiekvieną” stovyklos dalyviams 2022.08.23

#muzikakvieciakiekviena

#ErasmusPlus

Štai ir praėjo antra stovyklos diena. Trumpai pasidalinsime jos akimirkomis.

Stovyklautojų rytas prasidėjo nuo ankstyvos rytinės mankštos, karią organizavo stovyklos savanoriai. Aktyviai pradėtas rytas visus pabudino iš miego ir nuteikė smagiai naujų įspūdžių kupinai dienai. Pirmoje dienos pusėje stovyklos dalyviai turėjo edukacinę veiklą – „Pažintis su Klaipėdos koncertų sale“. Prie garsiosios Klaipėdos koncertų salės mūsų laukė gerbiama kompozitorė, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokytoja bei Klaipėdos koncertų salės pavaduotoja kultūrinei veiklai Loreta Narvilaitė. Ji jaunimui papasakojo apie koncertų salės įsteigimo istoriją, aprodė patalpas bei pasidalino idėjomis ir skleidžiama koncertų salės misija.

Stovyklautojams buvo nauja ir negirdėta bei nematyta edvė, kurioje svarbiausias tikslas yra skleisti muzikos idėją, dalintis tuom, kas sieja muzikantus ir būsimus muzikantus. Kompozitorės žodžiai, skirti jaunimui buvo: „Muzika kviečia kiekvieną!“. Ne veltui mūsų stovyklos pavadinimas toks ir yra. Muzika sužadina vidinius jausmus, potyrius ir išgyvenimus. Ji ne tik padeda gyvenime, ne tik gali būti hobiu, bet ir gali tapti pagrindiniu gyvenimo tikslu ir misija. Kiekvieno žmogaus širdyje muzika kviestų kiekvieną mėgautis ja ir skleisti žinią kitiems. Klaipėdos koncertų salė bendradarbiauja su jaunimu ir stengiasi sudominti ne tik patyrusius muzikantus, mėgėjus ar muzikos mylėtojus, bet ir jaunus žmones. Šios salės koncertų gausa bei įvairiausių stilių pasiūlymas gali pritraukti įvairiausių muzikos stilių mėgėjų. Kaip žinoma, jau daugelį metų (gal tai visas šimtmetis, kai Konservatorijos patriarchas Stasys Šimkus surengė pirmąjį simfoninio orketro koncertą būtent šioje salėje) Klaipėdos miesto muzikai stengiasi pakylėti muzikinę kultūrą, kad kiekvienas galėtų atrasti tai, kas jam prie širdies ir kas kviestų pasiklausyti gyvo garso koncertų ir padėtų suvokti muzikos vertę.

Po edukacinės veiklos stovyklautojai grįžo į mokyklą ir pradėjo ruoštis individualiems užsiėmimais su mokytojais ir bendrai pagrindinio kūrinio repeticijai. Stebint užsiėmimus, buvo smagu matyti, kaip mokytojai dalijasi patirtimi, įgūdžiais bei vaizdžiai rodo, ką ir kaip daryti, kad muzika būtų gyva ir kviestų kiekvieną klausytoją atidžiai į ją įsiklausyti. Stovyklautojai noriai sėmėsi naujas žinias ir patarimus, stengdamiesi tai perteikti savo atlikimu.

Antrąją dieną vainikavo vakarinis Erasmus+ projektų pristatymas Konservatorijos salėje. Buvo pristatyti du projektai: „Developing professional knowledge, skills, and competence for music students“ ir “Improving the quality of teaching by improving language learning and sharing the best praktice of Klaipeda Stasys Simkus Conservatory”. Apie pirmajį projektą pasakojo konservatorijos mokytojas Haroldas Šlikas. Projekto idėja – kaip į mokymąsi ir muzikos kūrimą įtraukti kuo daugiau informacinių technologijų. Demonstruojamame filme buvo matomos visų trijų projekto partnerių komandų (iš Turkijos, Latvijos mokyklų ir mūsų Konservatorijos) veiklos, kurias vienijo kūrybiškumas ir jauki bendrystė. Mokyklos – partnerės susitiko tris kartus: Denizlyje, Liepojoje ir Klaipėdoje.

Antras projektas – kaip sujungti Bossa Novos muzikos žanrą, teatrinį ugdymą ir užsienio kalbų mokymąsi ir ta patirtimi pasidalinti su užsienio partneriais. Kadangi tas veiklas savo Konservatorijoje pavyko sujungti 2018 metais, patirtimi buvo pasidalinta Turkijos mokykloje. Vykusias veiklas pristatė pristatė aštuoni projekto dalyviai (mokiniai), kurie birželio mėnesį vyko į Turkiją, Denizlio miesto mokyklą (Hakki Derekoylu Guzel Sanatlar Lisesi) kartu su mokytojomis Livija Trakumiene, Regina Baroniene, Rasa Oberhaus. Mokiniai pasidžiaugė mūsų mokyklos, organizuojančios Erasmus+ projektines veiklas, suteiktomis galimybėmis pamatyti pasaulį, susipažinti su kitos tautos kultūra ir patraukliai pristatyti savo šalį, pasidalinti gerąja ugdymo patirtimi. Projekto komanda savo pristatymą papildė originaliomis filmuotomis atkarpomis iš muzikinio spektaklio „Dainuojantys Bossa Novos vandenys“ repeticijų ir spektaklio premjeros, papasakojo apie įspūdingą laisvalaikį, atliko Bossa Novos kūrinį „Mas Que Nada“, įtraukė visus stovyklos dalyvius į anglų, portugalų kalbų mokymosi užduotis ir išmokė atlikti Joao Gilberto dainą „Bim Bom“. Visi stovyklos dalyviai už aktyvų įsitraukimą buvo pavaišinti saldainiais „Bim Bom“ .

Taigi, visi išgirdo puikius pasakojimus, kaip muzika vienija visus, ne tik čia, bet ir kituose pasaulio kraštuose. Tai meno sritis, kuriai nebūtina mokėti svetimos kalbos, ji suteikia galimybę visiems susivienyti ir pajusti bendrumą bei meilę muzikai.

Kaip ir buvo paminėta, V vaikų ir jaunimo festivalio „Muzika kviečia kiekvieną“ kūrybinė stovykla prasidėjo su trenksmu. Stovyklautojų laukia dar ne viena nuotykių ir įspūdžių pilna diena vis sužinant kažką naujo ir smagiai bei turiningai praleidžiant laiką.

Mokytojos Živilė Viliutė ir Regina Baronienė

PROJEKTO VEIKLŲ SKLAIDA VAKARŲ REGIONO MOKYKLOMS (2022-06-15).

PRISTATYMAS KRETINGOS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOJE

PRISTATYMAS ENDRIEJAVO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

#ErasmusPlus programa. Projektas „Improving the quality of teaching by improving language learning and sharing the best practice of Klaipėda Stasys Šimkus Conservatory“ (projekto partneris – Denizli (Turkija) Hakki Derekoylu Guzel Sanatlar Lisesi mokykla).

Birželio 10 d. po ilgos, apie 22 valandas trukusios kelionės iš Turkijos, grįžome namo. Birželio 15 d. į Konservatoriją pasikvietėm draugus (Kretingos S. Daukanto progimnazijos ir Klaipėdos rajono Endriejavo pagrindinės mokyklos mokytojus ir mokinius) ir jiems bei mūsų mokyklos mokiniams papasakojom apie projektą ir Bossa Novos muzikos žanrą. Rodėme ištraukas iš nufilmuoto muzikinio spektaklio „Singing Waters of Bossa Nova“, kurį Denizlio mokykloje sukūrėme kartu su Turkijos mokiniais. Projekto dalyviai papasakojo apie puikų laisvalaikį ir draugystę. Atsakė į žiūrovų užduotus klausimus. Džiugino, kad po įvykusių projekto veiklų, kai kuriems iš dalyvių sustiprėjo motyvacija mokytis užsienio kalbų ☺. Atlikome kelias Bossa Novos dainas, vieną iš jų, „Mas que nada“, ir žiūrovai (portugališkai) dainavo kartu. Viliamės, kad pavasariop, baigiantis projektui, mes kalbėsime portugalų kalba A.1.1. lygyje ☺.

Dovanos projekto dalyviams ir žiūrovams, teisingai atsakiusiems į užduotus klausimus, buvo susietos su Antonio Carlos Jobim sukurta daina „Mergaitė iš Ipanemos“.

Ačiū Kretingos S. Daukanto progimnazijai, jos mokytojai taip pat paskleidė žinią apie mūsų tarptautinį projektą:

Música conecta nações!

GALA KONCERTAS (2022-06-08)

Performansas “Singing Wathers of Bossa Nova”
2022 m. gegužės 28 – birželio 8 dienomis 25 mokiniai ir mokytojai iš Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos ir Hakki Derekoylu Guzel Sanatlar Lisesi mokyklos (Denizli, Turkija) kartu sukūrė muzikinį – teatrinį performansą, kurio jungiamoji sija – Bossa Novos muzika ir anglų, portugalų kalbos. 2022 m. birželio 8 d. Hakki Derekoylu Guzel Sanatlar Lisesi mokykloje žiūrovai išvydo premjerą – performansą “Singing Wathers of Bossa Nova”.


#ErasmusPlus programa. Projektas „Improving the quality of teaching by improving language learning and sharing the best practice of Klaipėda Stasys Šimkus Conservatory“ (projekto partneris – Denizli (Turkija) Hakki Derekoylu Guzel Sanatlar Lisesi mokykla).

Birželio 8 d. Denizli mokykloje įvyko muzikinio spektaklio „Dainuojantys Bossa Novos vandenys“ premjera. Šalia įvairių pozityvių emocijų visuomet šliejasi ir mažiau pozityvios – pavyzdžiui, liūdesys…Spektakliui sukurti kiekvienas atidavė dalelytę savęs, o spektaklis parodytas tik vieną kartą…Ištekėjo dainuojantys Bossa Novos vandenys. Kitoje, būsimoje projekto kelionėje, reikės ieškoti naujos idėjos, o ir mokiniai jau bus kiti…


Projekto laisvalaikis (2022-06-06).

#akyakamuğla

 #hierapolispamukkale

#ErasmusPlus programa. Projektas „Improving the quality of teaching by improving language learning and sharing the best practice of Klaipėda Stasys Šimkus Conservatory“ (projekto partneris – Denizli (Turkija) Hakki Derekoylu Guzel Sanatlar Lisesi mokykla).

Po dinamiškų repeticijų, kurios vyko keturias dienas, sulaukėme ir pramogų – puikiai Turkijos partnerių suorganizuotų išvykų į nuostabias gamtos vietas. 

Šeštadienį aplankėme Hierapolį ir Pamukalės versmes (įrašyta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą). Hierapolyje išlikęs imperatoriaus Adriano laikų amfiteatras, dveji miesto vartai, vėlyvojo helėninio laikotarpio Apolono šventykla ir kiti žmonijos sukurti statiniai. Amfiteatre, kuris, pasak mūsų charizmatiškojo gido, yra vienas didžiausių ir įspūdingiausių Antikos laikotarpio teatrų visoje Europoje, mes, norėdami įsitikinti, ar akustika tikrai puiki, sudainavome „Mas Que Nada“. Skambėjo, nufilmavome. Pamukalėje visi norintys braidė įvairaus dydžio gamtos sukurtuose baseinėliuose ir maudėsi Kleopatros mineraliniuose vandenyse (gido informacija – jaunina tas vanduo☺). Tad, viso pasaulio žmonės iš vandenų lipo ir jaunesni, ir gražesni ☺. Šioje kelionėje, kaip ir pačiose Bossa Novos žanro dainose, daug kas siejasi su vandeniu. Galvoje jau įsitvirtinto būsimo performanso pavadinimas „Singing Waters of Bossa Nova“. 

Sekmadienį – nuostabus Akyaka rajonas Muğla, viena lankomiausių turistų atostogų vietų. Panašus į mūsų Nidą – švarus, ant Egėjo jūros kranto, namai tik baltos spalvos, jie pagaminti iš medžio, nes saugoma privaloma architektūra. Azakos upė, ištekanti iš kalnų, Akyaka mieste turi žavią aplinką ir ramią srovę, kuri nutekina neigiamą energiją. Iš ten kartu su turistais iš viso pasaulio turistiniu laivu išplaukėme į Egėjo jūrą. Kelionėje mus lydėjo trys turkų mokytojai, kurie yra nuostabūs! Maudynės – įsimintiniausia! Iš laivo – tiesiai į jūrą. Ir taip – šešis kartus. Didžiausią įspūdį paliko musulmonės, kurios maudėsi su burkomis (burką islamą išpažįstanti moteris gali nusivilkti tik būdama savo namuose). Grįžom naktį, pavargę, saulės perkaitintą odą vėsindami drėgnais rankšluosčiais. Denizlio mieste lijo. 


#ErasmusPlus programa. Repeticijų rezultatai (2022-06-07)

#ErasmusPlus programa. Projektas „Improving the quality of teaching by improving language learning and sharing the best practice of Klaipėda Stasys Šimkus Conservatory“ (projekto partneris – Denizli (Turkija) Hakki Derekoylu Guzel Sanatlar Lisesi mokykla).

Repetavome penkias dienas po tris valandas. Šiandien laukia dar viena repeticija, rytoj – generalinė repeticija ir sukurto muzikinio spektaklio „Singing Waters of Bossa Nova“ premjera. Rezultas: išmokti penkių dainų tekstai portugalų ir anglų kalbomis (choras ir solistai), rastos ir adaptuotos intrumentalistų muzikinės partijos (perkusija, gitaros, fortepijonas, kanklės, trimitas, saksofonas), rastas režisūrinis sprendimas, paruošta vaidyba, paruoši garso režisūros sprendimai. Spektaklį kuria dvidešimt mokinių iš abiejų šalių. Su mokiniais dirba trys lietuvės mokytojos (užsienio kalbos, muzika, teatras) ir du turkų muzikos mokytojai. Instrumentalistai: gitaros (du Turkijos mokiniai), perkusija (lietuvis ir turkas), fortepijonas (lietuvė ir turkas), saksofonas (lietuvė), kanklės (lietuvė), trimitas (lietuvis). Su garso režisūra dirba lietuvis. Fotografuoja visi. ☺

Įtampa auga, laikas mąžta…:) 


Sutiktuvės Turkijos mokykloje (2022.05.30)

#ErasmusPlus

Gegužės 30 d. kartu su partneriu, Denizli (Turkija) Hakki Derekoylu Guzel Sanatlar Lisesi mokykla, pradėjome vykdyti tarptautinės Erasmus+ programos projekto „Improving the quality of teaching by improving language learning and sharing the best praktice of Klaipėda Stasys Šimkus Conservatory“ veiklas.

Buvome iškilmingai sutikti mokykloje. Turkų mokytojai, dirbantys projekte, atliko kelis muzikinius kūrinius (vokalas, smuikas, baglama). Atatarėmė muzika ir mes, buvome paruošę lietuvišką ir turkišką dainas, mums akompanavo perkusija ir kanklės.

Mūsų projekte, kuris apima muzikos, teatro ir užsienio kalbų veiklas, kartu su mumis (3 mokytojais ir 8 mokiniais) iš Denizli mokyklos dalyvaus 10 mokinių ir 3 mokytojai. Bet norinčių yra daugiau. Mokiniai prieina prie mūsų ir reiškia norą muzikuoti kartu su mumis :)


MOBILUMAS TURKIJOJE

2022 m.gegužės 30 d. kartu su partneriu, Denizli (Turkija) Hakki Derekoylu Guzel Sanatlar Lisesi mokykla, pradėjome vykdyti tarptautinės Erasmus+ programos projekto „Improving the quality of teaching by improving language learning and sharing the best praktice of Klaipėda Stasys Šimkus Conservatory“ veiklas.

Buvome iškilmingai sutikti mokykloje. Turkų mokytojai, dirbantys projekte, atliko kelis muzikinius kūrinius (vokalas, smuikas, baglama). Atatarėme muzika ir mes, buvome paruošę lietuvišką ir turkišką dainas, mums akompanavo perkusija ir kanklės. 

Mūsų projekte, kuris apima muzikos, teatro ir užsienio kalbų veiklas, kartu su mumis (3 mokytojais ir 8 mokiniais) iš Denizli mokyklos dalyvavo 16 mokinių ir 3 mokytojai. Bet norinčių buvo daugiau. Mokiniai prieidavo prie mūsų ir reikšdavo norą muzikuoti kartu su mumis. 

Jaunieji dalyviai iš abiejų šalių kartu leido laisvalaikį. Mokytojai taip pat intensyviai bendravo: ir neformalioje aplinkoje ir repeticijose. Veiklose daug dinamikos ir karščio.

Birželio 4 d. aplankėme Hierapolį ir Pamukalės versmes. Su mumis kartu keliavo ir Turkijos mokiniai bei mokytojai. Hierapolyje išlikęs imperatoriaus Adriano laikų amfiteatras, dveji miesto vartai, vėlyvojo helėninio laikotarpio Apolono šventykla ir kiti žmonijos sukurti statiniai. Amfiteatre, kuris, pasak mūsų charizmatiškojo gido, yra vienas didžiausių ir įspūdingiausių Antikos laikotarpio teatrų visoje Europoje, mes, norėdami įsitikinti, ar akustika tikrai puiki, sudainavome Bossa Novos dainą „Mas Que Nada“. Skambėjo, nufilmavome. Pamukalėje visi norintys braidė įvairaus dydžio gamtos sukurtuose baseinėliuose ir maudėsi Kleopatros mineraliniuose vandenyse Šioje kelionėje, kaip ir pačiose Bossa Novos žanro dainose, daug kas siejasi su vandeniu. Taip kūrybinėse mintyse įsitvirtinto būsimo performanso pavadinimas „Singing Waters of Bossa Nova“.  Kadangi projekte taikomas teatro metodas vadinasi „išrastinis teatras (Devised theatre)“ – viskas buvo sukurta „čia ir dabar“ – kūrė visi vienoje vietoje ir kartu.

Birželio 5 d. – nuostabus Akyaka rajonas Muğla, viena lankomiausių turistų atostogų vietų. Iš ten kartu su turistais iš viso pasaulio turistiniu laivu išplaukėme į Egėjo jūrą. Kelionėje mus lydėjo trys turkų mokytojai, kurie yra nuostabūs! Maudynės – įsimintiniausia! Iš laivo – tiesiai į jūrą. Ir taip – šešis kartus. Grįžom naktį, pavargę, saulės perkaitintą odą vėsindami drėgnais rankšluosčiais. 

Po ilgų kasdieninių veiklų, kuriose mokėmės vieni kitus suprasti bendraudami angliškai, portugališkos tarties, Bossa Novos muzikos ritmo ir dainų, dėliojome mizanscenas, daug kartų keitėme mikrofonų ir fortepijono pozicijas nenumaldomai artėjo premjeros diena. Mūsų režisūriniame sprendime veikė trys undinės-aktorės-dainininkės (alegorija), kurias žvejai pagavo. Jos išmokė dainų ir vėl išplaukė…

Gegužės 8 d. – premjeros diena. Publikai buvo pristatytas 40 minučių performansas „Singing Waters of Bossa Nova“ („Dainuojantys Bossa Novos vandenys“). Performanse dainavo, grojo (fortepijonas, peskusija, gitara, kanklės, trimitas, saksofonas) vaidino ir Turkijos, ir Lietuvos mokiniai. Dainos, kurios buvo atliktos:

BIM BOM 

CASTAWAY

ONE NOTE SAMBA

GERL FROM IPANIMA

WATHERS OF MARCH

MAS QUE NADA.

Lengva nebuvo. Buvo įdomu, naudinga, prasminga.


STOJAMASIS EGZAMINAS

2021 m. rugsėjo 20 d. vyko mokinių atranka į Erasmus+ KA1 projektą “Mokymo(si) kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi”. Teatrinį, užsienio kalbų, džiazo (Bossa Nova žanras) projektą per du metus planuojame vykdyti su trijų šalių patneriais (Portugalija, Ispanija, Turkija).

Norėdami patekti į projektą, mokiniai pildė dalyvio anketą. Atrankoje išaiškėjo, kad į konkursą atvyko mažai džiazo dainininkų, tad jiems teko organizuoti antrą konkursą, nes manome – sunkoka bus mokyti pūtikus džiazinio vokalo. Atrankoje būta įvairių užduočių: ritminių, teatrinių improvizacijų, muzikinių, anglų kalbos žinių patikrinimo ir kt.

Tiems, kurių nepakvietėme, nuliūsti nereikėtų, kitais mokslo metais vėl rinksime naują grupę. Svarbu, kad partneriai priimtų ir Covid-19 ligos plitimas neapribotų mūsų veiklų.

Projekto dalyviai:

Barbora Račkauskaitė, Neda Usonytė, Meda Stonytė, Lukas Galdikas, Jokūbas Jonas Butavičius, Rugilė Lieliungaitė, Justinas Valionis, Laurynas Staponkus, Paulius Austys, Mintara Juzaitytė, Mindaugas Vaškys, Vincentas Daukšys, Adrija Žagarė, Vincentas Žiedas, Gabrielė Kerpytė, Goda Jagminaitė, Karolina Motužytė, Nemira Jankevičiūtė.

Nuo 2021 metų spalio mėnesio Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija pradeda įgyvendinti Erasmus+ KA1 programos projektą “Mokymo(si) kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi”.

            Idėja vykdyti šį projektą atsirado prieš du metus, paraiška šiam projektui teikta tris kartus, trečią kartą projektas laimėtas, galime pradėti vykdyti veiklas. Projekte susiintegruoja anglų, portugalų kalbų, teatrinis ugdymai. Visas veiklas apjungs Bossa Novos muzikos žanras.

Projekto partneriai – trijų užsienio šalių mokiniai ir mokytojai (Portugalijos, Ispanijos ir Turkijos). Kada vyksime į pirmąją šalį, dar nėra sutarta. Bet pirmoji šalis, turbūt, bus Portugalija.

Į kiekvieną šalį vyks po 8 konkurso būdu atrinktus mokinius bei 3 pedagogus, viso dalyvaus 24 mokiniai ir 3 pedagogai. Kiekvieno vizito trukmė – 10 dienų pagal iš anksto parengtą programą. Mobilumo dalyviai mokiniai išmoks Bossa Nova žanro dainų tekstus anglų ir portugalų kalbomis, ugdys kūrybiškumą bei išmoks improvizuoti dainuodami Europos kalbomis, muzikuodami įvairiais instrumentais, naudodami teatro elementus, taip pat pagerins IT įgūdžius mokydamiesi tarptautinėse nuotolinėse pamokose.

Mokytojai, dirbantys šiame projekte: Rasa Oberhaus, Livija Trakumienė, Regina Baronienė.

 Spalio 20 d. 17.00 val. Konservatorijos salėje vyks atranka, norintiems dalyvauti projekte. Kviečiame visus mokinius, kurie mokosi pagrindinio ugdymo programos. Ypač kviečiame džiazo ir populiariosios muzikos skyriaus mokinius.


BOSSA Nova projektas

Nuo 2021 metų spalio mėnesio Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija įgyvendina Erasmus+ K1 programos projektą “Mokymo(si) kokybės gerinimas tobulinant kalbų mokymąsi bei dalinantis geriausia Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokymo patirtimi”. Projektas parengtas įvertinus aktualiausius pastarųjų metų konservatorijos iššūkius: nuolatinis ugdymo kokybės gerinimas bei visokeriopa sklaida. Konservatorijos veiklos analizė parodė, kad ugdymo kokybei stiprią įtaką turi šiuolaikiškų metodų ir priemonių taikymas, mokymo ir mokymosi procesų organizavimas, tarptautinis bendradarbiavimas, geroji Lietuvos bei užsienio šalių patirtis. Taip pat mokyklai naudinga organizuoti tarptautinio bendradarbiavimo sklaidą (tai labai prisideda prie Konservatorijos vardo garsinimo ir prie muzikai gabių vaikų pritraukties).

Pagrindiniai šio projekto tikslai prisidės prie kalbų mokymo(si) kokybės gerinimo bei sudarys sąlygas mokytojams pasidalinti gerąja patirtimi su Europos mokyklomis, taikant šiuolaikinius vaikams patrauklius kalbų mokymosi metodus – suintegruojant muziką, dramą bei bei Bossa Novos muzikos stilių. Toks projektas aktualus muzikinį ugdymą teikiančioms mokykloms – Bossa Nova – skatinant mokinių ir mokytojų kūrybiškumą, per meną ir skirtingų kultūrų pažinimą.

Pagrindinės projekto veiklos yra „Grupiniai mokinių mobilumai” į mokyklas partneres Portugalijoje, Ispanijoje bei Turkijoje – tai tarptautiniai mokymai mokiniams iš visų šalių partnerių, kurie skirti anglų kalbos tobulinimui bei portugalų kalbos mokymuisi. Susitikimų metu mokiniai, padedami lydinčių pedagogų, mokysis Bossa Nova žanro dainų tekstų anglų ir portugalų kalbomis, improvizuos džiazo stiliumi dainuodami, muzikuodami, dirbdami su perkusija bei naudodami teatro elementus, mokysis pagal iš anksto parengtas kalbines bei muzikines užduotis, ieškodami geriausio sprendimo tarptautinėse grupėse ir tarptautiniame kolektyve. Galutinį kūrybinį produktą – performansą (kiekvienoje šalyje jis bus skirtingas) – pristatys baigiamuosiuose pasirodymuose priimančių partnerių bendruomenėms. Į kiekvieną šalį vyks po 8 konkurso būdu atrinktus mokinius bei 3 pedagogus, viso dalyvaus 24 mokiniai ir 3 pedagogai. Kiekvieno vizito trukmė – 10 dienų pagal iš anksto parengtą programą, kuriai bus ruošiamasi prieš kiekvieną vizitą nuotoliniu būdu.

Mobilumo dalyviai mokiniai išmoks Bossa Nova žanro dainų tekstų anglų ir portugalų kalbomis, ugdys kūrybiškumą bei išmoks improvizuoti dainuodami Europos kalbomis džiazo stiliumi, muzikuodami įvairiais instrumentais, perkusija, naudodami teatro elementus, taip pat pagerins IT įgūdžius mokydamiesi tarptautinėse nuotolinėse pamokose, naudodami socialinius tinklus sklaidai, rengdami įrašus, užmegs kontaktus su partnerių mokiniais, susipažins su Europos šalių menais ir kultūra. Mobilumo dalyviai mokytojai pagerins anglų kalbos, kūrybiškumo, tarptautinio bendravimo ir bendradarbiavimo, organizacines bei profesines kompetencijas. susipažins su Europos mokyklomis, kolektyvais, menais, kultūra, pagerins IT įgūdžius organizuodami tarptautines nuotolines pamokas, naudodami socialinius tinklus sklaidai, rengdami įrašus, pasidalins gerąja patirtimi su partneriais.

2022 m. spalio 20 d. jau įvyko dalyvių atrankos kūrybinis egzaminas. Dalyviai – pagrindinio ugdymo programos mokiniai.