Mokymai konservatorijos mokiniams

Mokymai Konservatorijos mokiniams

Kovo 15 d. bendrabučio salėje įvyko pirmieji projekto „Dalyvaujamasis biudžetas“ mokymai, skirti mokyklos mokiniams ir jų klasių vadovams. Mokymus kartu su kolege vedė  iniciatyvų koordinatorė Edita Semionovaitė iš viešosios politikos organizacijos „Transparency International“,  Lietuvos skyriaus.

Mokiniai jau pirmųjų mokymų metu grupėse buvo įveiklinti idėjų kūryboje – kokias prekes ar paslaugas galima būtų įgyti mokyklai ir kad jos būtų naudingos ir reikalingos visai mokyklos bendruomenei. Darbas grupėse (suskirstyta klasėmis) buvo trumpas, bet produktyvus. Kiekviena grupė pateikė po kelias idėjas. Linksmiausia iš idėjų – relaksacijos erdvė bendrabučio ketvirtame aukšte – visų tipų pirtys ir kiti malonumai 

Pamatėme, kad mokinius įtraukti į svarstymus, kaip panaudoti lėšas mokyklose ir kaip kurti visiems geresnę aplinką, yra prasminga. Idėjų nestokojama ir mokinių būta aktyvių.

Vėlesniame projekto etape idėjų generavimas bus perkeltas į klasių valandėles. Kiekviena klasė turės išgryninti savo geriausias idėjas.

Mokyklos direktorė Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė, muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja Edita Ambrozaitienė, ūkio skyriaus vedėjas Artūras Vyšniauskas, ekonomikos ir verslumo mokytojas Artūras Šniaukas, projektų administratorė Regina Baronienė bus konsultacinės šio projekto grupės nariais,

Projektų administratorė Regina Baronienė

Mokymai Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje

Vasario 28 d. Konservatorijos direktorė Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė, muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja Edita Ambrozitienė ir projektų administratorė Regina Baronienė dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje vykusiame įvadiniame projekto „Dalyvaujamasis biudžetas“ renginyje, skirtame ministerijai pavaldžioms mokykloms.

Dalyvaujamasis biudžetas – tai galimybė mokiniams įsitraukti į viešųjų sprendimų mokykloje priėmimą ir prisidėti prie mokyklos biudžeto dalies paskirstymo.

„Gebėjimas ir noras įsitraukti į bendruomenės gyvenimą yra viena pamatinių demokratijos atramų. Labai svarbu, kad kiekvienas jaustų atsakomybę ir norėtų prasmingai prisidėti prie savo aplinkos ir savo idėjomis ją kurti bei tobulinti. Viena reikšmingiausių bendruomenių, su kuriomis susiduria vaikas, yra būtent mokykla. Čia vaikai mokosi rasti, siūlyti ir kartu priimti sprendimus.

Prasminga mokinius įtraukti į svarstymus, kaip panaudoti lėšas mokyklose, kaip kurti visiems geresnę aplinką. Tai suteiks mokiniams didesnį atsakomybės jausmą už savo mokyklą, prisidės stiprinant jų pilietiškumo kompetenciją“, – sveikindamas renginio dalyvius kalbėjo švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas. 

Projektą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžiose mokyklose iniciavo ministerija, skatindama mokinių pilietinį aktyvumą, finansinį raštingumą, domėjimąsi demokratija, skaidria ir atvira sprendimų priėmimo kultūra. Kol kas jame dalyvauja 15 mokyklų.

Iniciatyvą įgyvendinti padeda organizacija „Transparency International”, kuri šiandien mokyklų vadovams ir atstovams pristatė projekto eigą, teikė įgyvendinimo konsultacijas.

Kovo mėnesį pradėsime paruošiamuosius projekto darbus.

Projektų administratorė Regina Baronienė