. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos infrastruktūros gerinimas