Korupcijos prevencijos 2024-2028 metų veiksmų įgyvendinimo priemonių planas
 Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2021 m. 
Pranešimų, susijusių su korupcija, pateikimo tvarka 2021 m
 Atsakingi asmenys už antikorupcinės aplinkos kūrimą Konservatorijoje 
 Pareigybių, į kurias priimant asmenis, teikiamas prašymas STT pateikti apie juos informaciją 
 Rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų 

Pareigybių, privalančių deklaruoti privačius interesus, sąrašas
Korupcijos prevencijos programos planas 2021-2023 
Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo
LR korupcijoss prevencijos įstatymas
XIII-804 Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (lrs.lt)
VIII-371 Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas (lrs.lt)

Nuo 2022 m. spalio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 2-246 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo” pakeitimo“: