Atsakingas asmuo už antikorupcinį Konservatorijos darbuotojų švietimą ir informavimą, antikorupcinės aplinkos kūrimą, pranešimų, susijusių su korupcijos pasireiškimu administravimą – muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja Edita Ambrozaitienė:   edita.ambrozaitiene@klssk.lt

Kokiais būdais galima teikti pranešimus?

Kas gali teikti informaciją apie pažeidimus?

Darbuotojai, dirbantys konservatorijoje pagal darbo sutartis.

Kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus?

Asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos:

Įstaigoje vadovaujamasi antikorupcinio elgesio normomis ir taisyklėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politikos 5 priede.

Atmintinė, kaip suderinti viešuosius ir privačius interesus

Transparency International Lietuvos skyrius

Aktuali Pranešėjų apsaugos įstatymo redakcija: LR pranešėjų apsaugos įstatymas

ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS:

Skaidrumo akademija

Lietuvos korupcijos žemėlapis

Infocentras | STT

Antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitos | STT

Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje | STT

Interesų konfliktai ir jų valdymas | STT

Pranešėjų apsauga | STT

Antikorupcinės aplinkos kūrimas | STT

Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose | STT

Pasitikrinkite žinias | STT

SKAIDRU. O kaip elgtumeisi tu? (skaidrumoistorija.lt)

Skaidrumo galvosūkiai | STT

Korupcijos rizikų pristatymai | STT

Antikorupcinis švietimas – sveikatos apsauga (STT) – YouTube

Antikorupcinis švietimas – viešieji pirkimai (STT) – YouTube

Antikorupcinis švietimas – ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė (STT) – YouTube

Antikorupcinis švietimas – aplinkos apsauga (STT) – YouTube

Antikorupcinis švietimas – ES lėšų administravimas ir panaudojimas (STT) – YouTube

Skaidrūs viešieji pirkimai: misija (ne)įmanoma? – YouTube

ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS VAIKAMS:

STT

ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO MOKYMOSI SISTEMA | STT (skaidrumozenklelis.lt) Mokytojo TV: Antikorupcinio švietimo platforma mokiniams (emokykla.lt)

#grotelės už kyšį – YouTube

#grotelės už kyšį – YouTube

#grotelėsužkyšį – Daktaro istorija – YouTube