Europos Parlamento biuro Lietuvoje naujienos
https://www.europarl.europa.eu/lithuania/lt/mokykloms/projekto-med%C5%BEiaga
https://learning-corner.learning.europa.eu/index_lt
https://historia-europa.ep.eu/lt/jusu-klases-uzsiemimai
https://visiting.europarl.europa.eu/lt/education-learning/online/youth-talks
https://visiting.europarl.europa.eu/lt/education-learning/youth-seminars

Roberta Metsola, Europos Parlamento pirmininkė

Labas,

šiandien, Europos dieną, norėčiau padėkoti visiems esamekartu.eu bendruomenės nariams už pastangas paskatinti kuo daugiau žmonių dalyvauti rinkimuose.

Vos už mėnesio 370 milijonų europiečių bus pakviesti dalyvauti vienoje didžiausių demokratijos švenčių pasaulyje ir būtent Jūsų dėka daugelis pasinaudos savo demokratine teise.

Teise, kuri nėra duotybė. Teise, už kurią turėjo kovoti ankstesnės kartos. Teise, kurią turime ginti.

Taigi, minėdami Europos dieną, galime atsigręžti į 1950 m. ir būti įkvėpti šios idėjos kurti Europos laisvės ir teisių bendriją. Europą, kurioje karas yra neįsivaizduojamas ir materialiai neįmanomas. Tokią, kuria grindžiame svajones ir kuriame galimybes, pagrįstas pagrindinėmis laisvės, teisinės valstybės ir demokratijos vertybėmis.

Mano žinutė Jums yra tokia: ir toliau skatinkite savo draugus ir šeimos narius balsuoti. Nes kuo daugiau žmonių balsuos, tuo stipresnė bus demokratija.

Kiekvienas balsas yra svarbus.

Nelaikykite Europos savaime suprantamu dalyku. Ginkite ją. Formuokite ją. Būkite ja. Balsuokite.

Roberta Metsola, Europos Parlamento pirmininkė

Skirkite akimirką ir išklausykite šių europiečių liudijimus, kurių kiekvienas turi labai asmenišką istoriją apie demokratiją.Jų liudijimai yra institucinės kampanijos, skatinančios rinkėjų dalyvavimą, dalis. Jų istorijos nepalieka abejingų. Žiūrėkite #Balsuok vaizdo įrašą ir padėkite mums skleisti jį bei kitas žinutes Jūsų draugams ir šeimos nariams, taip skatinant juos balsuoti.
Žiūrėkite #Balsuok vaizdo įrašą

EU in a nutshell PPT Final LT Version 2023 v2
 


„Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“

Europos Parlamentas

2023 m. rugsėjo 21 d.

 
Neįprastai šiltas rugsėjis dar primena vasarą, tačiau tiek mes, tiek ir MEPA ambasadoriai kuriame variklius ir ruošiamės startui. Taigi, šiame naujienlaiškyje primename programos reikalavimus, registraciją, kviečiame virtualiai susitikti bei siūlome panagrinėti EK pirmininkės metinį pranešimą Europos Parlamente.


Mėnesio tema – SOTEU

Rugsėjo 13 d. Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Europos Parlamente skaitė savo metinį pranešimą. Ši padėties Sąjungoje apžvalga (State of the Union, arba SOTEU) Ursulai von der Leyen – ypatinga. Jei ji nebus perrinkta Komisijos pirmininke, tai bus jos paskutinė kalba. Šiame pranešime EK vadovė akcentavo savo kadencijos metu nuveiktus darbus – jos teigimu įvykdyta 90% pažadų. Kalboje ji pateikė mišrią Europos ekonomikos diagnozę, pabrėždama inovacijas, tačiau taip pat nurodydama iššūkius, tokius kaip darbuotojų trūkumas ir aukštos kainos. Kinija joje paminėta kaip konkurentė – EK pirmininkė paskelbė inicijavusi oficialų tyrimą dėl nesąžiningai pigių (t.y. vyriausybės finansuojamų) Kinijos elektrinių automobilių poveikio Europos rinkai. Svarbia tema išliko ir Europos žaliosios sutarties ir klimato neutralumo iki 2050 m. tikslas, tačiau kalbėdama apie žaliąsias politikas Ursula von der Leyen nepamiršo atsižvelgti ir į ūkininkams kylantį nerimą. Nors mažiau nei pernai, taip pat buvo kalbama apie paramą Ukrainai („tiek kiek reikės“) ir ES plėtrą, kuri matoma kaip neišvengiama, tačiau reikalaujanti pokyčių pačioje ES. Ne veltui kasmet SOTEU kalba sakoma EP – institucijoje, atstovaujančioje ES piliečius ir jų įvairovę. Išklausę Ursulos von der Leyen kalbą, europarlamentarai turėjo įvairių klausimų ir nuomonių, atspindinčių jų politines pažiūras ir valstybių, kurias jie atstovauja, pozicijas. Prancūzijos europarlamentaras  Stéphane Séjourné, atstovaujantis liberalią RENEW frakciją, akcentavo poreikį sustiprinti ES pramonę bei atsisakyti vienbalsiškumo Europos Taryboje. Belgas žaliasis Philippe Lamberts išreiškė nerimą dėl nepakankamai stipraus įsipareigojimo kovai su klimato kaitos mažinimui ir Žaliojo kurso įgyvendinimui. Savo ruožtu, lenkas Ryszard Legutko, atstovaujantis Europos konservatoriams, vadino Žaliąjį kursą „brangia ekstravaganza“, ragino susitelkti į kovą su infliacija ir pamiršti „kišimąsi į vidaus politikas“. 

Naujojo EP rinkimai vyks 2024 birželio 6-9 dienomis


 
Idėjos pamokoms / veikloms:


•    Surenkite informacinę kampaniją mokykloje apie pastarųjų metų pasiekimus (šaltinis: https://ec.europa.eu/stories/soteu-promises-kept/index_lt.html
•    Suorganizuokite metinio pranešimo išklausymą ir refleksiją su jaunesniais ambasadoriais (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/SPEECH_23_4426 – įrašą rasite nuorodos apačioje. Nepamirškite pasirinkti jums tinkamą kalbą). Pasvarstykite būdus, kurie sudomintų ir kitus mokyklos bendruomenės narius prisijungti prie šio klausymo, idant paversti pastarąjį prasmingu renginiu. 
•    EK pirmininkė pristatė 2024 m. pagrindinius prioritetus („Siūlomos iniciatyvos“ – https://state-of-the-union.ec.europa.eu/index_lt) , kurių pagrindu galite (a) surengti EP komisijų simuliaciją, (b) pasiskirstę sritimis, atlikti tiriamąją ir informacinę kompaniją apie kiekvieną arba pasirenkant prioritetus ir viešinti tai mokykloje ar net už jos ribų. Bet kuriuo atveju struktūra išlieka ta pati: 1) atpažinti problemą ir jos priežastis 2) ką ketina daryti ES / EP (arba ką siūlytumėte daryti jūs, pradedant mokyklos lygmeniu). Startuoja naujas MEPA sezonas


Startuoja naujas MEPA sezonas! Registracija privaloma tiek senoms tiek naujoms mokykloms (nuoroda: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/04ca354e-ee62-a23d-68e4-3e738c93f346 ).

Norėdami kuo teisingiau įvertinti jūsų pastangas, šiemet kiek pakeitėme balų skaičiavimo tvarką. Skubame nudžiuginti, kad mokykloms niekas nesikeis – ir toliau vertiname tuos pačius kriterijus: surengtų pamokų, renginių ir jų dalyvių skaičių, Europos dienos minėjimą bei komunikaciją. Taip pat nesikeičia ir privalomi reikalavimai – ambasadorių paskyrimas, bent 15 pamokų surengimas, Europos informacijos centras bei Europos dienos minėjimas ir dalyvavimas esamekartu.eu bendruomenės veikloje. Kas keičiasi:
a)    Numatėme maksimalų balą už dalyvių ir pravestų pamokų skaičių. Anksčiau už šiuos du kriterijus maksimalaus balo numatyta nebuvo, ir į vertinimo formulę sumuodavome pamokų skaičių padalintą iš 10 bei pamokų dalyvių skaičius padalintus iš mokykloje besimokančių mokinių skaičiaus. Išgirdome jūsų pastabas, kad tokia formulė itin neproporcingai „nuskriausdavo“ mažąsias mokyklas. Taip pat, kartais iškildavo problemų dėl dalyvių ar pamokų skaičiaus neteisingo skaičiavimo. Taigi – dabar aktyvios mokyklos bus įvertinamos, tačiau šis įvertinimas bus proporcingesnis.
b)    Išgirdome jūsų nusiskundimus dėl mokykloje besimokančių mokinių skaičiaus įrašymo – kai kurios gimnazijos yra tik gimnazijos, kitos turi ir vidurinių ar net pradinių klasių. Taigi, nuo šiol prašysime įrašyti tik gimnazinėse klasėse besimokančių mokinių skaičių. 
c)    Stipriau akcentuosime jūsų MEPA veiklos sąsajas su Europos Parlamentu. Tiek renginiuose, tiek ir jūsų komunikacijoje žiūrėsime ar veiklos susijusios su EP darbu.

Kviečiame į naujojo sezono pristatymą


Norėdami į naują sezoną įžengti „teisinga koja“, kviečiame į virtualų reikalavimų pristatymą, kuris vyks rugsėjo 27 d. 16:00 val. ZOOM platformoje. Prisijungimo nuorodą atsiųsime likus porai dienų iki seminaro.


 
Kitos mėnesio naujienos trumpai 


•    Kitoje Europos Parlamento kadencijoje bus daugiau Europarlamentarų. EP pritarė Europos Tarybos sprendimui padidinti mandatų skaičių nuo 705 iki 720. Atsižvelgiant į demografinius pokyčius Europoje, nuspręsta papildomai po vieną vietą skirti Austrijai, Danijai, Belgijai, Lenkijai, Suomijai, Slovakijai, Airijai, Slovėnijai ir Latvijai. Papildomas dvi vietas gavo Prancūzija, Ispanija ir Nyderlandai. Plačiau apie pokyčius galite pasiskaityti čia: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230911IPR04910/2024-european-elections-15-additional-seats-divided-between-12-countries
•    Paaiškėjo penki filmai kovosiantys dėl LUX Europos publikos kino apdovanojimo. Rugsėjo 1 d. Venecijos kino festivalyje vykusioje ceremonijoje buvo pristatyti penki nominantai. Tai „20 000 bičių rūšių“ („20000 Species of Bees“), „Nukritę lapai“ („Fallen Leaves“), „Adamant“ („On the Adamant“), „Dūminės pirties seserystė“ („Smoke Sauna Sisterhood“) ir „Mokytojų poilsio kambarys“ („The Teachers’ Lounge“). Finalininkus išrinko LUX atrankos komisija, kurią sudaro kino ekspertai iš visos Europos. Daugiau apie filmus ir apie tai, kaip balsuoti už jums patikusį galite paskaityti čia: https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/eu-affairs/20230717STO03007/lux-europos-publikos-kino-apdovanojimas-paaiskejo-2024-m-finalininkai


 
Naudingos nuorodos ir šaltiniai:


•    Pamokos apie Europos Sąjungą (https://youth.europarl.europa.eu/lt/more-information/ambassador-school/active-lessons.html) 
•    Kitos mokymo priemonės (https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-materials_lt
 
 
MEPA projekto komanda

www.mepalietuva.eu+ 370 5 212 07 66 

epvilnius@europarl.europa.eu
irmantas.skerys@europarl.europa.eu

http/__www.comansys.ep.parl.union.eu_comansys_mailing_static_src_img_facebook-icon.jpg
Mes Facebooke
http/__www.comansys.ep.parl.union.eu_comansys_mailing_static_src_img_instagram-icon.jpg
Mes Instagrame

 
 
Informacija, pateikiama šiame naujienlaiškyje, yra parengta EP biuro Lietuvoje ir yra informacinio pobūdžio. Šiame naujienlaiškyje pateiktos nuomonės nebūtinai sutampa su oficialia Europos Parlamento pozicija ir yra autorių nuomonės. Kai kurios nuorodos naujienlaiškyje nukreipia skaitytojus į tinklalapius, kuriuos valdo kitos organizacijos ar institucijos. Mūsų biuras nebūtinai pritaria nuomonėms, išreikštoms tokiuose tinklalapiuose.  

2023 m. gegužės 17 d.

Sąmoningai su naujienlaiškiu šį mėnesį neskubėjome – žinojome, jog esate užsiėmę kviesdami savo bendruomenes švęsti Europos Sąjungą ir mūsų buvimą joje. Tad šventės šurmuliui nurimus kviečiame paskutinius pavasarinius susitikimus paskirti tiems mūsų bendruomenių nariams, kurių dažnai nematome (ar nenorime matyti). Taip pat – primename apie ataskaitų pildymo niuansus bei einamąsias Europos Parlamento naujienas.

Mėnesio tema

Priimkime visus mūsų bendruomenės narius!

Lygybė ir nešališkumas yra pagrindinės ES vertybės ir teisės, įtvirtintos sutartyse ir Pagrindinių teisių chartijoje (https://fra.europa.eu/lt/about-fundamental-rights). Apmaudu, tačiau tyrimai, kaip ir galimai daugelio mūsų pastebima patirtis, vis dar rodo neigiamą požiūrį į netradicinės lytinės orientacijos žmones (draugus, kolegas, tautiečius ir kt.). ES Pagrindinių teisių agentūros (FRA) atlikti tyrimai rodo, kad lesbietės, gėjai, biseksualūs, translyčiai ir kiti LGBTIQ bendruomenei priklausantys asmenys vis dar diskriminuojami visoje ES (https://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance_en.pdf). LGBTI asmenų diskriminacija pasireiškia įvairiomis formomis, įskaitant žodinį žeminimą ir fizinį smurtą. Šie asmenys taip pat yra labiau pažeidžiami socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros ir švietimo klausimais (https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)729426). Kova su diskriminacija tapo ES vidaus ir išorės politikos dalimi ir yra daugelio Europos Parlamento rezoliucijų objektas. Reaguodami į tai, kad kai kuriose ES šalyse, ypač Lenkijoje ir Vengrijoje, LGBTIQ asmenų teisės atsilieka (pvz., kai kurios vietovės pasiskelbė zonomis, kuriose nėra netradicinės orientacijos asmenų ir kad jie nėra laukiami), Europos Parlamento nariai paskelbė ES „LGBTIQ laisvės zona“ (https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99219/parliament-declares-the-european-union-an-lgbtiq-freedom-zone).
Žmogaus prigimčiai yra būdinga su baime ir atsargumu žvelgti į tuos, kurių nepažįstama, o juo labiau jei jie yra kitokie savo gyvenimo būdu, tikėjimu, odos spalva, kalba ir kt. To pasekmės – baimė ir nepriėmimas. Pirmasis žingsnis link vienas kito priėmimo – (susi)pažinimas. Todėl Europos Parlamentas siekia lygių teisių visoms visuomenės grupėms, o mūsų, Europos Parlamento ambasadorių pareiga – šviesti savo bendruomenės narius idant visi jaustųsi vertinami vienodai nepaisant savo lytinės orientacijos.

Idėjos veikloms mokykloje

•    Gegužės 17 d.: Tarptautinė kovos su homofobija, transfobija ir bifobija diena (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia – IDAHOBIT). Šios dienos proga siūlome imituoti Europos Parlamento „Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto“ (FEMM) darbą:
1)    Patyrinėkite, padiskutuokite ir sutarkite 5 konkrečias problemas, kurias patiria LGBTI asmenys
2)    Pasiūlykite kiekvienai problemai keletą sprendimo būdų
3)    Iškomunikuokite tai mokyklos bendruomenei surengdami specialią sąmoningumo dieną / savaitę.

•    Pamokų ciklas apie žmogaus teises (https://historia-europa.ep.eu/lt/pedagogai-ir-mokytojai/jusu-klases-uzsiemimai/lygios-teises-visiems-zmogaus-teises )

Finišo tiesioji – ataskaitas reikia pateikti iki gegužės 26 d.

Primename – iki gegužės 26 d. visos mokyklos turi pateikti savo veiklos ataskaitas. Ataskaitas reikia pateikti internetu čia: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ataskaita Būtent šie duomenys lems ar mokyklos bus pripažintos MEPA narėmis bei padės atrinkti tas komandas, kurios keliaus į Euroscola dienas Strasbūre. Visos MEPA narės turi būti pravedusios bent penkiolika MEPA pamokų per visus metus, turėti ES informacijos centrą (gali būti ir virtualus) bei surengusios Europos dienos minėjimus. Taip pat šiemet prašėme prisijungti prie ir dalyvauti esamekartu.eu bendruomenės veikloje. Be šių kiekybinių rodiklių, vertinsime ir kokybinius – jūsų surengtų pamokų, švenčių bei komunikacijos originalumą. Tikslesnį jūsų darbo įvertinimą palengvins kuo išsamiau aprašyti renginiai jūsų ataskaitose bei kiekvienos išleistos komunikacinės žinutės nuoroda (kitaip galime jų nerasti ir neskirti balų!). Išsamius reikalavimus galite rasti čia (https://mepalietuva.eu/wp-content/uploads/2022/10/I%C5%A1sam%C5%ABs-2022-2023-MEPA-projekto-reikalavimai.pdf).

 
Greitoji mada – lauk iš mados?

Praėjusiame naujienlaiškyje rašėme apie ES kovą su klimato kaita. Kviečiame pagalvoti apie dar vieną jos aspektą – greitąją madą. Balandžio pabaigoje EP Aplinkos apsaugos komitetas priėmė rekomendacijas, skatinančias ES drabužių gamintojus atkreipti dėmesį į tekstilės gaminių tvarumą. Ragindami „užbaigti greitąją madą“ EP nariai rekomendavo uždrausti sunaikinti neparduotus tekstilės gaminius (kasmet jų paduodama daugiau nei 50 milijonų tonų!), užtikrinti etišką prekybą jais, bei mažinti mikroplastiko išmetimą į gamtą. Plačiau apie rekomendacijas ir greitosios mados žalą galite pasiskaityti čia: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230424IPR82040/ending-fast-fashion-tougher-rules-to-fight-excessive-production-and-consumption. Taip pat pasižiūrėkite Deutche Welle filmus apie greitosios mados kainą aplinkai (https://www.youtube.com/watch?v=QicSkPNx4Ho) ir visuomenei (https://www.youtube.com/watch?v=YhPPP_w3kNo). Galbūt tikrai vertą pasistengti, kad greitoji mada išeitų iš mados?
 
Kitos mėnesio naujienos trumpai


•    Europos Parlamentas priėmė du svarbius ES dokumentus, pakeisiančius skaitmeninę aplinką – Skaitmeninių rinkų ir Skaitmeninių paslaugų aktus. Šių dokumentų tikslas – užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas visoms skaitmeninėje erdvėje veikiančioms įmonėms nepriklausomai nuo jų dydžio bei kurti. saugesnę skaitmeninę erdvę vartotojams ir įmonėms. Plačiau apie šiuos teisės aktus ir jų svarbą galite pasiskaityti čia: https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/skaitmenine-transformacija/20211209STO19124/es-skaitmeniniu-rinku-ir-skaitmeniniu-paslaugu-aktai-kas-tai-yra

•    Europos Parlamento nariai skambina pavojaus varpais dėl šnipinėjimo programų (spyware) keliamo pavojaus demokratijai. Apie tai, kas yra „Pegasus“ programėlė bei jos ir kitų panašių programų keliamą pavojų, jų naudojimą Vengrijoje, Lenkijoje, Graikijoje ir Ispanijoje galite pasiskaityti čia: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230505IPR84901/spyware-meps-sound-alarm-on-threat-to-democracy-and-demand-reforms


MEPA projekto komanda

www.mepalietuva.eu


+ 370 5 212 07 66

epvilnius@europarl.europa.eu
ausra.nariciute@europarl.europa.eu


Mes Facebooke

Mes Instagrame


Informacija, pateikiama šiame naujienlaiškyje, yra parengta EP biuro Lietuvoje ir yra informacinio pobūdžio. Šiame naujienlaiškyje pateiktos nuomonės nebūtinai sutampa su oficialia Europos Parlamento pozicija ir yra autorių nuomonės. Kai kurios nuorodos naujienlaiškyje nukreipia skaitytojus į tinklalapius, kuriuos valdo kitos organizacijos ar institucijos. Mūsų biuras nebūtinai pritaria nuomonėms, išreikštoms tokiuose tinklalapiuose.