https://www.europarl.europa.eu/lithuania/lt/mokykloms/projekto-med%C5%BEiaga
https://learning-corner.learning.europa.eu/index_lt
https://historia-europa.ep.eu/lt/jusu-klases-uzsiemimai
https://visiting.europarl.europa.eu/lt/education-learning/online/youth-talks
https://visiting.europarl.europa.eu/lt/education-learning/youth-seminars

EU in a nutshell PPT Final LT Version 2023 v2
 

„Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“

Europos Parlamentas

2023 m. gegužės 17 d.

 

 
Sąmoningai su naujienlaiškiu šį mėnesį neskubėjome – žinojome, jog esate užsiėmę kviesdami savo bendruomenes švęsti Europos Sąjungą ir mūsų buvimą joje. Tad šventės šurmuliui nurimus kviečiame paskutinius pavasarinius susitikimus paskirti tiems mūsų bendruomenių nariams, kurių dažnai nematome (ar nenorime matyti). Taip pat – primename apie ataskaitų pildymo niuansus bei einamąsias Europos Parlamento naujienas.

Mėnesio tema

Priimkime visus mūsų bendruomenės narius!

Lygybė ir nešališkumas yra pagrindinės ES vertybės ir teisės, įtvirtintos sutartyse ir Pagrindinių teisių chartijoje (https://fra.europa.eu/lt/about-fundamental-rights). Apmaudu, tačiau tyrimai, kaip ir galimai daugelio mūsų pastebima patirtis, vis dar rodo neigiamą požiūrį į netradicinės lytinės orientacijos žmones (draugus, kolegas, tautiečius ir kt.). ES Pagrindinių teisių agentūros (FRA) atlikti tyrimai rodo, kad lesbietės, gėjai, biseksualūs, translyčiai ir kiti LGBTIQ bendruomenei priklausantys asmenys vis dar diskriminuojami visoje ES (https://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance_en.pdf). LGBTI asmenų diskriminacija pasireiškia įvairiomis formomis, įskaitant žodinį žeminimą ir fizinį smurtą. Šie asmenys taip pat yra labiau pažeidžiami socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros ir švietimo klausimais (https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)729426). Kova su diskriminacija tapo ES vidaus ir išorės politikos dalimi ir yra daugelio Europos Parlamento rezoliucijų objektas. Reaguodami į tai, kad kai kuriose ES šalyse, ypač Lenkijoje ir Vengrijoje, LGBTIQ asmenų teisės atsilieka (pvz., kai kurios vietovės pasiskelbė zonomis, kuriose nėra netradicinės orientacijos asmenų ir kad jie nėra laukiami), Europos Parlamento nariai paskelbė ES „LGBTIQ laisvės zona“ (https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99219/parliament-declares-the-european-union-an-lgbtiq-freedom-zone).
Žmogaus prigimčiai yra būdinga su baime ir atsargumu žvelgti į tuos, kurių nepažįstama, o juo labiau jei jie yra kitokie savo gyvenimo būdu, tikėjimu, odos spalva, kalba ir kt. To pasekmės – baimė ir nepriėmimas. Pirmasis žingsnis link vienas kito priėmimo – (susi)pažinimas. Todėl Europos Parlamentas siekia lygių teisių visoms visuomenės grupėms, o mūsų, Europos Parlamento ambasadorių pareiga – šviesti savo bendruomenės narius idant visi jaustųsi vertinami vienodai nepaisant savo lytinės orientacijos.

Idėjos veikloms mokykloje

•    Gegužės 17 d.: Tarptautinė kovos su homofobija, transfobija ir bifobija diena (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia – IDAHOBIT). Šios dienos proga siūlome imituoti Europos Parlamento „Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto“ (FEMM) darbą:
1)    Patyrinėkite, padiskutuokite ir sutarkite 5 konkrečias problemas, kurias patiria LGBTI asmenys
2)    Pasiūlykite kiekvienai problemai keletą sprendimo būdų
3)    Iškomunikuokite tai mokyklos bendruomenei surengdami specialią sąmoningumo dieną / savaitę.

•    Pamokų ciklas apie žmogaus teises (https://historia-europa.ep.eu/lt/pedagogai-ir-mokytojai/jusu-klases-uzsiemimai/lygios-teises-visiems-zmogaus-teises )

Finišo tiesioji – ataskaitas reikia pateikti iki gegužės 26 d.

Primename – iki gegužės 26 d. visos mokyklos turi pateikti savo veiklos ataskaitas. Ataskaitas reikia pateikti internetu čia: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ataskaita Būtent šie duomenys lems ar mokyklos bus pripažintos MEPA narėmis bei padės atrinkti tas komandas, kurios keliaus į Euroscola dienas Strasbūre. Visos MEPA narės turi būti pravedusios bent penkiolika MEPA pamokų per visus metus, turėti ES informacijos centrą (gali būti ir virtualus) bei surengusios Europos dienos minėjimus. Taip pat šiemet prašėme prisijungti prie ir dalyvauti esamekartu.eu bendruomenės veikloje. Be šių kiekybinių rodiklių, vertinsime ir kokybinius – jūsų surengtų pamokų, švenčių bei komunikacijos originalumą. Tikslesnį jūsų darbo įvertinimą palengvins kuo išsamiau aprašyti renginiai jūsų ataskaitose bei kiekvienos išleistos komunikacinės žinutės nuoroda (kitaip galime jų nerasti ir neskirti balų!). Išsamius reikalavimus galite rasti čia (https://mepalietuva.eu/wp-content/uploads/2022/10/I%C5%A1sam%C5%ABs-2022-2023-MEPA-projekto-reikalavimai.pdf).

 
Greitoji mada – lauk iš mados?

Praėjusiame naujienlaiškyje rašėme apie ES kovą su klimato kaita. Kviečiame pagalvoti apie dar vieną jos aspektą – greitąją madą. Balandžio pabaigoje EP Aplinkos apsaugos komitetas priėmė rekomendacijas, skatinančias ES drabužių gamintojus atkreipti dėmesį į tekstilės gaminių tvarumą. Ragindami „užbaigti greitąją madą“ EP nariai rekomendavo uždrausti sunaikinti neparduotus tekstilės gaminius (kasmet jų paduodama daugiau nei 50 milijonų tonų!), užtikrinti etišką prekybą jais, bei mažinti mikroplastiko išmetimą į gamtą. Plačiau apie rekomendacijas ir greitosios mados žalą galite pasiskaityti čia: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230424IPR82040/ending-fast-fashion-tougher-rules-to-fight-excessive-production-and-consumption. Taip pat pasižiūrėkite Deutche Welle filmus apie greitosios mados kainą aplinkai (https://www.youtube.com/watch?v=QicSkPNx4Ho) ir visuomenei (https://www.youtube.com/watch?v=YhPPP_w3kNo). Galbūt tikrai vertą pasistengti, kad greitoji mada išeitų iš mados?
 
Kitos mėnesio naujienos trumpai


•    Europos Parlamentas priėmė du svarbius ES dokumentus, pakeisiančius skaitmeninę aplinką – Skaitmeninių rinkų ir Skaitmeninių paslaugų aktus. Šių dokumentų tikslas – užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas visoms skaitmeninėje erdvėje veikiančioms įmonėms nepriklausomai nuo jų dydžio bei kurti. saugesnę skaitmeninę erdvę vartotojams ir įmonėms. Plačiau apie šiuos teisės aktus ir jų svarbą galite pasiskaityti čia: https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/skaitmenine-transformacija/20211209STO19124/es-skaitmeniniu-rinku-ir-skaitmeniniu-paslaugu-aktai-kas-tai-yra

•    Europos Parlamento nariai skambina pavojaus varpais dėl šnipinėjimo programų (spyware) keliamo pavojaus demokratijai. Apie tai, kas yra „Pegasus“ programėlė bei jos ir kitų panašių programų keliamą pavojų, jų naudojimą Vengrijoje, Lenkijoje, Graikijoje ir Ispanijoje galite pasiskaityti čia: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230505IPR84901/spyware-meps-sound-alarm-on-threat-to-democracy-and-demand-reforms


MEPA projekto komanda

www.mepalietuva.eu


+ 370 5 212 07 66

epvilnius@europarl.europa.eu
ausra.nariciute@europarl.europa.eu


Mes Facebooke

Mes Instagrame


Informacija, pateikiama šiame naujienlaiškyje, yra parengta EP biuro Lietuvoje ir yra informacinio pobūdžio. Šiame naujienlaiškyje pateiktos nuomonės nebūtinai sutampa su oficialia Europos Parlamento pozicija ir yra autorių nuomonės. Kai kurios nuorodos naujienlaiškyje nukreipia skaitytojus į tinklalapius, kuriuos valdo kitos organizacijos ar institucijos. Mūsų biuras nebūtinai pritaria nuomonėms, išreikštoms tokiuose tinklalapiuose.