Mokinių elgesio taisyklės 
Mokymo sutartis patvirt. forma I-II g. kl. (Pagrindiniam ugdymui) 2022
Mokymo sutartis patvirt. forma III g. kl. (Viduriniam ugdymui) 2022
Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 
Mokinių pamokų nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika