Mokinių elgesio taisyklės 
Mokymosi sutartis patvirtinta forma I kl. 2024
Mokymosi sutartis patvirtinta forma II kl. 2024
Mokymosi sutartis patvirtinta forma III kl. 2024
Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 
Mokinių pamokų nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 
Mokinių mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika