Mokinių elgesio taisyklės 
Mokymo sutartis patvirt. forma I-II g. kl. (Pagrindiniam ugdymui) 2022
Mokymo sutartis patvirt. forma III g. kl. (Viduriniam ugdymui) 2022
Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 
Mokinių pamokų nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 
Mokinių mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika