Projekto „Tarpdalykinė kūrybinė laboratorija” nuostatai