TABAKO, ALKOHOLIO, PSICHOAKTYVIŪJŲ MEDŽIAGŲ
VARTOJIMAS IR PAPLITIMAS 9-12 KLASIŲ MOKINIŲ TARPE