Psichologinis saugumas. Tyrimas 2024
Tabako, alkocholio, psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimas ir paplitimas 9-12 klasių mokinių tarpe
Konservatorijos mokinių savijauta respublikinių dainavimo ir fortepijono konkursų metu
TYRIMAS
Mėnuo BE PATYČIŲ
Tyrimas