TABAKO, ALKOHOLIO, PSICHOAKTYVIŪJŲ MEDŽIAGŲ
VARTOJIMAS IR PAPLITIMAS 9-12 KLASIŲ MOKINIŲ TARPE
Konservatorijos mokinių savijauta respublikinių dainavimo ir fortepijono konkursų metu
TYRIMAS
Mėnuo BE PATYČIŲ
Tyrimas