SEU programos Lions Quest „Raktai į sėkmę“ integracija į pamokas ir klasės
valandėles
Konservatorijos mokinių savijauta respublikinių dainavimo ir
fortepijono konkursų metu