Tautinių instrumentų ir akordeono metodinės grupės 2023 m. VEIKLOS PLANAS
Styginių instrumentų skyriaus metodinės grupės 2023 m. VEIKLOS PLANAS
Pučiamųjų instrumentų metodinės grupės 2023 m. VEIKLOS PLANAS
Muzikos teorijos metodinės grupės 2023 m. VEIKLOS PLANAS
Fortepijono metodinės grupės 2023 m. VEIKLOS PLANAS
Džiazo ir populiariosios muzikos metodinės grupės 2023 m. VEIKLOS PLANAS
Dainavimo metodinės grupės 2023 m. VEIKLOS PLANAS
Chorinio dirigavimo metodinės grupės 2023 m. VEIKLOS PLANAS
Bendro fortepijono metodinės grupės 2023 m. VEIKLOS PLANAS
Bendrtojo ugdymo mokytojų metodinės grupės 2023 m. VEIKLOS PLANAS